X
  • Slideshow 1064x2405
  • Slideshow 1064x240
  • P3 serie
  • fruktkasser2 studio wide
  • Slideshow 1064x2402
  • F7 utenfra

Tema "Bærekraftig matproduksjon"

Norsk Lastbærer Pool synes temaet om bærekraftig matproduksjon er viktig og retter fokus mot klimautslipp. NLP kan bidra til helheten av å minimere slike utslipp i CO2 kretsløpet som omhandler våre lastbærere i dagligvare bransjen. Vi setter store ressurser inn i at våre lastbærere skal være så lønnsomme og miljøvennlige som mulig. Dette har vi fått bevist ved å gjennomføre livssyklusanalyser (LCA) av våre lastbærere som viser at de er et godt alternativ til emballasje i dagligvarehandelen og gir mindre CO2 utslipp enn tilsvarende emballasjetyper. Informasjon om NLP sin miljø rapport vil komme senere.  Mer om temaet i Aftenposten bilag 28 juni 2017 samt Aftenposten e-avis.

Mer om temaet på Innovasjon og Forskning

New price on NLP Plastic pallet

Dear customer,

NLP will change the daily hire price of the NLP Plastic pallet effective from April 1. 2017

Read more

Environment and profitability calculators

How much can your company save by converting to NLP plastic pallet?

How much CO2 emissions can you reduce by using NLP RTI's ?

Find out by entering your company's numbers in our calculator. Do you have questions about your results, please contact sales / marketing.