X
  • Slideshow 1064x2405
  • Slideshow 1064x240

  • 2
  • Eksterir dag 2
  • Slideshow 1064x2402
  • Slideshow 1064x2404

Produsenter og brukere av treemballasje

Informasjon til NLP sine kunder som benytter EUR trepaller

Fra 1. januar 2018 skal NLP kunder som bruker EUR trepaller i sin vareflyt ta produsentansvar. Denne oppgaven kan ikke NLP gjøre for dere men vi anbefaler å ta kontakt med Grønt Punkt Norge gjennom følgende link:

Grønt Punkt Norge

Klikk her for mer informasjon

Telling av NLP plast produkter

Kjære kunde,

Manglende registreringer? Vi er nå i periode 2 (1 juli - 31 desember) og fristen er 28 februar

Det er viktig å ha god oversikt og kontroll på sin lastbærer- og kasseflyt. Alle som benytter plastpaller (hel, halv, 1/3) og/eller plastkasser (106,185 og 360) bør foreta en telling. Mer informasjon om dette samt for å legge inn telleresultat på NLP kunde WEB - "admin" - "telling"

 

Ta kontakt med NLP om noe er uklart

Environment and profitability calculators

How much can your company save by converting to NLP plastic pallet?

How much CO2 emissions can you reduce by using NLP RTI's ?

Find out by entering your company's numbers in our calculator. Do you have questions about your results, please contact sales / marketing.