X
Print

Trepall

Norsk Lastbærer Pool AS startet 1. oktober 2007 med et retursystem for standard Europaller for norsk dagligvarebransje. Det nye systemet vil være et konkurrerende alternativ til eksisterende pool- og utvekslingsordninger. Den første lastbæreren som omfattes av systemet er standard EUR-pall.
NLP administrerer nå et volum av trepaller tilsvarende ca. 5.000.000 trip'er per år for våre kunder.
Hovedaktivitetene knyttet til dette er transport av tompaller (NLP-kvalitet og utsorterte paller), reparasjon av EUR-paller, sortering, destruksjon og salg av overskuddspaller på vegne av NLP's kunder.

Nyhetsarkiv