X
Print

Plastpall

NLP vil i 2010 tilby sine kunder plastpaller i tillegg til trepaller.

Alle dokumenter og specifikasjoner vedrørende plastpall finner du HER

Plastpallen har samme egenskaper som trepall, men med en del bedre egenskaper.

* Bedre miljøregnskap
* Bedre arbeidsmiljø
* Bedre matvaresikkerhet
* Bedre sporingsmuligheter med RFID

For å benytte NLP plastpall, må deres lokasjon være plastpallsertifisert.

Dette gjøres gjennom att dere tester plastpall på lageret og i evt. automasjonsprosesser.

Dette sertifiseringsskjemaet finner dere HER.

 

Etterpå sendes skjemaet til oss, og vi åpner da opp at dere kan håndtere NLP Plastpall i NLP kundeWEB.

Det er også enkelte endrede regler knyttet til plastpall.

Disse reglene finner dere HER.

Avsender- og mottageravgift er lavere enn for trepall, men det kommer en døgnleie på 0,22 NOK for plastpall.

NLP har laget en kalkulator, der dere kan selv regne ut om det er lønnsomt å benytte NLP Plastpall eller ikke. I denne kalkulatoren ligger ikke evt. gevinster i form av renhold, matvaresikkerhet eller sporingsmuligheter.

Den finner dere lengre ned på denne side.

 

Hvis dere har andre spørsmål vedrørende plastpall kan dere gjerne kontakte oss.

Spørsmål vedrørende plastpall og sertifisering Kontakt

Christina, 94871470, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller Tom, 97709888, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Spørsmål vedrørende priser og øvrig

Kontakt Frank, 97401414, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller Kjell-Ove, 91162121, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Kunder kan bruke en økonomikalkulator hvor man selv kan regne kostnader for for din bedrift ved å ta i bruk plastpall i forhold til trepall:
Husk også å hensynta hva din bedrift evt. sparer ved å benytte NLP plastpall istedet for å kjøpe trepall med saldooppgjør som restverdi.

Klikk HER hvis du er Industribedrift eller HER hvis du er Grossist

I tillegg er NLP-avgifter, det flere vesentlige "myke" faktorer som også bør hensyntas:

Plastpallen gir:

* Bedre miljøregnskap
* Bedre arbeidsmiljø
* Bedre matvaresikkerhet
* Bedre sporingsmuligheter med RFID

Alle dokumenter og specifikasjoner vedrørende plastpall finner du HER

 


Norsk Lastbærer Pool AS fikk i april 2008 mandat til å gjennomføre et forprosjekt som i samarbeid med norsk dagligvarebransje skulle vurdere om innføring av plastpaller er økonomisk og miljømessig positivt. I tillegg skulle plastpaller testes mot EUR tre pallen og prosjektet skulle velge type plastpall.

Målsetningen med forprosjektet var gjennom verdikjedeanalyser å kartlegge nytteverdi for det enkelte ledd i verdikjeden samt å forankre både den økonomiske og miljømessige nytten av å innføre plastlastpaller i bransjen gjennom tekniske, økonomiske, HMS og miljømessige utredninger.
Forprosjektet skulle gi svar på hvilke forretningsområder/kategorier plastpaller er interessant for. Dette ville gi estimater på volum, og dermed grunnlag for å bygge en forretningsmodell og budsjett, som igjen vil være underlag for beslutning om etablering i NLP’s styre. I tillegg skulle det utformes prosjektmandat med tilhørende framdriftsplan for hovedprosjektet ”Prosjekt innføring av plastpaller norsk dagligvarebransje”.

 

Prosjektet viser en god lønnsomhet med å innføre plastpall i NLP samtidig at miljøbesparelser og andre ”myke” verdier går i plastpallens favør. De parametere som er sammenlignet er; stor vektbesparelse mot trepall derfor lettere å håndtere og bedre for arbeidsmiljøet, mulighet for å vaske, ikke behov for varmebehandling, RFID merkning for å kunne spore / rasjonalisere og ikke spiker / trefliser som skaper driftsforstyrrelser i automatanlegg.
Pallene er testet hos Veritas og hos svenske SP, testene viset at plastpallene vi vurderer har bedre styrke enn trepallen. (eget vedlegg)
Det er blitt gjennomført en rekke positive tester på flere lokasjoner hos våre kunder, både på industrisiden og handelssiden. Testene er også foregått i automatlager hvor det i enkelte tilfeller må foretas justeringer for at plastpall og trepall skal fungere sammen.
Det er laget et miljøregnskap av Østfoldforskning som viser et positivt miljøregnskap (CO2 utslipp) ved å innføre plastpall som erstatning for EUR tre pallen (eget vedlegg)

NLP Planlegger å innføre plastpaller fra primo september 2009 til pilotkunder under forutsetning at det foreligger en endelig styrebeslutning på innføring av plastpaller i norsk dagligvarebransje.
Ut 2009 vil NLP samarbeide med pilotkunder fra leverandørsiden som har tilrettelagt for bruk av plastpaller i sine anlegg. De fleste av våre grossistkunder vil dermed få plastpallen inn til sine lagre med produkter fra pilotkundene. Det er viktig at NLP sine grossistkunder er klar over dette og den verdien plastpallen har som kommer inn i vareflyten. NLP sin administrasjon vil kontakte alle grossistkunder fram til oppstart av pilotperioden.

Pilotperioden skal brukes til å tune prosesser, rutiner og logistikken knyttet til NLP plastpaller. Det forventes at NLP plastpaller er tilgjengelig for alle industrikunder i løpet av 1. kvartal 2010.
Informasjon om NLP plastpall vil kontinuerlig legges ut på våre hjemmesider og via nyhetsbrev som man kan abonnere (se venstre side på denne side)

Nyhetsarkiv