X
Print

Vi er en importbedrift, får alle våre produkter fra Sverige. Vi vil tilføre NLP paller inn i deres retursystem men har ikke behov for å returnere paller til Sverige, hva gjør vi med det?

NLP skal erstatte den utvekslingsavtalen av paller som nå er mellom partene i bransjen. Om din bedrift ikke er med i den eksisterende utvekslingsavtalen, må dere avtale med deres kunder(kjedene) hva som vil være mest hensiktsmessig. Om dere ønsker å bli kunde av NLP og tilfører paller i vårt retursystem, kan NLP overta eller selge for deg det overskuddet som din pallesaldo vil få.

Nyhetsarkiv