X
Print

Vi har fått et brev fra en transportør hvor de opplyser at dagens utveksling av EUR paller opphører 30. september og at NLP skal overta, stemmer det?

Som det står om NLP på vår hjemmeside: 1. oktober 2007 starter et nytt retursystem for EUR pall for norsk dagligvarebransje. Det nye systemet, administrert av NLP vil være et konkurrerende alternativ til eksisterende pool- og utvekslings­ordninger. NLP er etablert i fellesskap av leverandørene og handelen innen dagligvaresektoren. NLP skal på en mest mulig kostnadseffektiv og miljøvennlig måte utvikle og administrere retursystemer for gjenbruks lastbærere for norsk dagligvarebransje.  Det vil si at våre primærkunder er de som står over og at transportørene ikke kan avvikle sin ordning å tro at NLP er en løsning for alle.

Nyhetsarkiv