X
Print

Ny avgift fom 01.05.2013

Kjære kunde

Det har kommet ønske fra kunder om å bruke NLP Helpall internt i sin virksomhet. Av den grunn har vi innført en avgift, for å få dekket våre kostnader, fra 1. mai 2013. Endringen gjelder kunder som bruker NLPs lastbærere i sin interne virksomhet og NLP forsyner lastbæreren inn til kunden. Da belastes en avgift lik en avsenderavgift som per i dag er kr. 8,50 for helpall. Leie påløper som med vanlig bruk.

Ved spørsmål, ta kontakt med This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nyhetsarkiv