Print

Tips fra NLP - Nyttig verktøy for saldokontroll!

Snart vil du finne et nytt verktøy på weben som vil hjelpe din bedrift å holde oversikt over deres bruk av NLP plastpaller.

 Som plastpall bruker vil du snart kunne se en god oversikt over din bruk av NLP plastpall, både ved bestilling og vareleveranse. Vi lager en beholdningsindikator på startsiden som vil vise deg hvordan din bedrift ligger an i forhold til paller som er bestilt og paller som er registrert ut på vareleveranse (differansen mellom disse) Indikatoren er ment som et hjelpemiddel til deg som kunde, den er farge basert og jo mer rødt desto mer varsko er det om at det registreres ut for få plastpaller i forhold til hva som bestilles og saldo øker. Grønn farge betyr da at man har et stabilt forhold mellom bestilte og registrerte plastpaller og en normal saldo. Det er optimalt at man ligger nærmest mulig 1,00 på indikatoren.

Dersom man er ny plastpall kunde så vil indikatoren i begynnelsen se meget høy ut, dette er naturlig da man akkurat har startet med plastpall og bygger lager.