X
Print

Vi er et direktedistribuerende foretak til bransjen. Hva gjør vi?

I første omgang vil returordningen kun gjelde paller som går via grossist. Dette betyr at dere må avtale med den enkelte kunde/kjede hva som vil være mest hensiktsmessig. På sikt vil ordningen også gjelde direktedistribuerte varer, men foreløpig kan vi ikke si noe om når dette vil være klart.

Nyhetsarkiv