X
Print

Hva vil mitt tak for pallesaldo bli før det blir gjort en Saldoavregning, jeg har ca. 25.000 paller som vil gå gjennom NLP sitt retursystem?

Det NLP foreslår er at det ikke blir gjort noen saldoavregning før ”negativ eller positiv” saldo overgår 10 % av totalt antall paller Dere vil ha i poolen.. I ditt tilfelle 2.500 paller. En normal kunde i NLP sitt retursystem vil få tilført tilsvarende antall paller til bedriften som blir sendt ut av bedriften. (se NLP regler)

Nyhetsarkiv