X
Print

Nye trafikkavgifter fra. 1.mars 2009

Til alle kunder

Norsk Lastbærer Pool AS har hatt en returordning med trepall i drift siden oktober 2007.
Etter det første året har administrasjonen og styret fått erfaringer med kostnads­nivåene og driftsformen. Vi har erfart at sortering og håndtering er mer arbeidskrevende enn forventet, og at dette har kostnadskonsekvenser. I tillegg er det nødvendig å øke kvaliteten på trepallene i returordningen gjennom økt utsortering fra ca 10 % til ca 15 %.

Styret har derfor besluttet å øke trafikkavgiftene.
Trafikkavgiftene totalt vil øke fra kr. 27,14 til kr. 28,64 med virkning fra 1.mars 2009.
I henhold til aksjonæravtalen er det også besluttet at fordelingsnøkkelen mellom industri og handel skal justeres fra 1.mars 2009. Det betyr at trafikkavgiftene får en annen fordeling enn tidligere, avsenderavgiften øker mer enn mottakeravgiften.¨

  • Den nye avsenderavgiften blir, med virkning fra 01.03.09 kr. 17,26
  • Den nye mottakeravgiften  blir, med virkning fra 01.03.09 kr. 11,38

Endringene i avgiftssatsene er gjort i henhold til avtalebetingelsenes punkt 8.


Bakgrunn for den nye fordeling av trafikkavgiftene fra 1. mars 2009

Ved etablering av NLP vedtok eierne, gjennom DMF og DLF, prinsippet om at verdikjedens totale pallhåndteringskostnader skulle fordeles likt mellom industri og handel. NLP sine kostnader er bare èn del av verdikjedens totale trepall kostnader, se skissen under.
Ved oppstart, 1.oktober 2007, vedtok man at handelen skulle ta 60 % av de totale kostnadene for trepall og industrien 40 %.
I henhold til aksjonæravtalen ble partene enige om Innen 3 år skal denne skjevdelingen justeres opp til en 50/50 fordeling.
Handelen har isolert sett større interne håndteringskostnader med trepall, fra industriens rampe gjennom grossistlager, til butikk og tilbake til grossistlager enn industriens interne kostnader. Endret fordelingsnøkkel har dermed gitt de nye avsender og mottakeravgiftene per 1.mars 2009. Fordelingen for totale pallhåndteringskostnader vil være 50 % / 50 % fra og med 1.oktober 2010.

kostnadsprinsipp2

Spørsmål vedrørende prisøkningen eller fordeling bruk vår support mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Endringen i priser kommer på grunn av

Nyhetsarkiv