X
  • Slideshow 1064x2405
  • Slideshow 1064x240
  • P3 serie
  • fruktkasser2 studio wide
  • Slideshow 1064x2402
  • F7 utenfra

Tema "Bærekraftig matproduksjon"

Norsk Lastbærer Pool synes temaet om bærekraftig matproduksjon er viktig og retter fokus mot klimautslipp. NLP kan bidra til helheten av å minimere slike utslipp i CO2 kretsløpet som omhandler våre lastbærere i dagligvare bransjen. Vi setter store ressurser inn i at våre lastbærere skal være så lønnsomme og miljøvennlige som mulig. Dette har vi fått bevist ved å gjennomføre livssyklusanalyser (LCA) av våre lastbærere som viser at de er et godt alternativ til emballasje i dagligvarehandelen og gir mindre CO2 utslipp enn tilsvarende emballasjetyper. Informasjon om NLP sin miljø rapport vil komme senere.  Mer om temaet i Aftenposten bilag 28 juni 2017 samt Aftenposten e-avis.

Mer om temaet på Innovasjon og Forskning

Manglende registreringer ? Fristen er 31/8-17

NLP minner om fristen for å rapportere om manglende registreringer i NLP weben. Dette gjelder perioden 1 januar - 30 juni 2017. Det er derfor viktig at man tar alle "mottaker-registrerte" transaksjoner fra kunden deres og behandler disse under "vareforsendelser" så de blir registrert.  

Kravet rettes direkte til din kunde (mottager) der du mener det er manglende registreringer av NLP lastbærere. Dokumentasjonskravet er bestillingsnummer/ordrenummer hos din kunde samt fraktbrev på forsendelsen (NLP reglene punkt 9

Ta kontakt med NLP ved behov for veiledning. 

 

NLP plastkasse i verdikjeden

NLP har laget en video som følger en NLP standard 185 plastkasse på sin vei fra Fugleåsen til produsent, videre til grossist, til butikk, og retur til NLP for vask. Dette gir et innblikk i vareflyten av våre kasser og hele verdikjeden samt hvordan NLP kan bidra med å sette fokus på effektiv logistikk og miljøvennlig emballasje. 

Se video her 

Linken tar deg til YouTube