X
  • Slideshow 1064x2405
  • Slideshow 1064x240
  • P3 serie
  • Slideshow 1064x2402

  • Slideshow 1064x2403
  • Eksterir dag 2

Åpning av nytt NLP lager på Melhus

NLP hadde åpning av sitt nye flotte anlegg på Melhus, sør for Trondheim, den 14 mars 2019. 

Dette vi gi store fordeler for NLP sin betjening av gjenbruks plast lastbærere til våre kunder i regionen og en optimal beliggenhet til å betjene sjømatindustrien. 

Fra venstre NLPs styreleder Benno Graser, ordfører i Melhus kommune, Gunnar Krogstad og NLPs adm. direktør Ragnar Strand

Les mer her

NLP søker ny medarbeider

NLP ønsker å utvide tjenestene til våre kunder. Derfor søker vi ny medarbeider til å bidra og håndtere utfordrende oppgaver i logistikkavdelingen. 

Les mer om stillingen her:

Logistikkplanlegger

SeaPack Prosjektet og NLP

 Norsk Lastbærer Pool har vært deltager i «SeaPack prosjektet» som ble startet i 2016 avsluttes i juni 2019. Prosjektet er støttet av Forskningsrådet. Prosjekteier er Salmar med Nofima som prosjektkoordinator og Østfoldsforskning med ansvar for miljø og livsløpsanalyser.

Målet med prosjektet er følgende:

Sjømat- produksjon og - eksport er en stor og viktig norsk næring. SeaPack skal bidra til økt bærekraft, lønnsomhet og redusert miljøbelastning relatert til matsvinn, materialforbruk og transport. Det er laget en artikkel som har fokus på NLPs Plastkasser hvor miljøfordelen med ombruk er beskrevet og dokumentert.

Les mer her

Vedrørende prosjektet og deltagere:

Les mer her

Bærekraftig emballasje og NLP