X
  • Slideshow 1064x2405
  • Slideshow 1064x240

  • 2
  • Eksterir dag 2
  • Slideshow 1064x2402
  • Slideshow 1064x2404

Produsenter og brukere av treemballasje

Informasjon til NLP sine kunder som benytter EUR trepaller

Fra 1. januar 2018 skal NLP kunder som bruker EUR trepaller i sin vareflyt ta produsentansvar. Denne oppgaven kan ikke NLP gjøre for dere men vi anbefaler å ta kontakt med Grønt Punkt Norge gjennom følgende link:

Grønt Punkt Norge

Klikk her for mer informasjon

Telling av NLP plast produkter

Kjære kunde,

Manglende registreringer? Vi er nå i periode 2 (1 juli - 31 desember) og fristen er 28 februar

Det er viktig å ha god oversikt og kontroll på sin lastbærer- og kasseflyt. Alle som benytter plastpaller (hel, halv, 1/3) og/eller plastkasser (106,185 og 360) bør foreta en telling. Mer informasjon om dette samt for å legge inn telleresultat på NLP kunde WEB - "admin" - "telling"

 

Ta kontakt med NLP om noe er uklart

Driver du i sjømatnæringen ?

NLP jobber allerede i dag med aktører innen fiskerinæringen med bruk av NLP plastkasser gjennom vår effektive returordning. NLP har en meget god ordning på plass med system, transport, og rutiner for en lønnsom, miljøgunstig og smidig vareflyt. Vi drifter vår modell på gjenbruk av plastkassene, noe som er bra økonomisk og ikke minst bra for miljøet. 

Les mer her om hva vi kan tilby