X
  • Slideshow 1064x2405
  • Slideshow 1064x240
  • Slideshow 1064x2402

  • 4
  • Slideshow 1064x2402
  • Eksterir dag 2

Åpning av nytt NLP lager på Melhus

NLP hadde åpning av sitt nye flotte anlegg på Melhus, sør for Trondheim, den 14 mars 2019. 

Dette vi gi store fordeler for NLP sin betjening av gjenbruks plast lastbærere til våre kunder i regionen og en optimal beliggenhet til å betjene sjømatindustrien. 

Fra venstre NLPs styreleder Benno Graser, ordfører i Melhus kommune, Gunnar Krogstad og NLPs adm. direktør Ragnar Strand

Les mer her

Manglende registreringer?

Kjære kunde,

Avvik på telling og saldo i NLP weben? Periode 1 er nå i full gang (1 januar - 30 juni 2019) og avvik bør meldes fortløpende (frist er 31 august 2019)

Det er viktig å ha god oversikt og kontroll på sin lastbærer- og kasseflyt. Alle som benytter plastpaller (hel, halv, 1/3) og/eller plastkasser (106,185 og 360) bør foreta en telling minst to ganger i året. Mer informasjon om dette samt for å legge inn telleresultat på NLP kunde WEB - "admin" - "telling"

 

Ta kontakt med NLP om noe er uklart

Driver du i sjømatnæringen ?

NLP jobber allerede i dag med aktører innen fiskerinæringen med bruk av NLP plastkasser gjennom vår effektive returordning. NLP har en meget god ordning på plass med system, transport, og rutiner for en lønnsom, miljøgunstig og smidig vareflyt. Vi drifter vår modell på gjenbruk av plastkassene, noe som er bra økonomisk og ikke minst bra for miljøet. 

Les mer her om hva vi kan tilby