X
Utskrift

Brukerveiledning NLP Plastkasser

Her følger en veiledning for bestilling, leveranse, bruk og retur av NLP Plastkasser (flat 106, standard 185 og dyp 360) Nye brukere plikter som avtalt å bruke riktig type etiketter og lim før etiketter benyttes på våre Plastkasser. Dette må avstemmes med etikettleverandør i samråd med listen nedenfor. NLP kan være behjelpelig i en slik prosess.

Brukerveiledning NLP plastkasser