X
Utskrift

Manglende registreringer ? Fristen er 31/8-17

NLP minner om fristen for å rapportere om manglende registreringer i NLP weben. Dette gjelder perioden 1 januar - 30 juni 2017. Det er derfor viktig at man tar alle "mottaker-registrerte" transaksjoner fra kunden deres og behandler disse under "vareforsendelser" så de blir registrert.  

Kravet rettes direkte til din kunde (mottager) der du mener det er manglende registreringer av NLP lastbærere. Dokumentasjonskravet er bestillingsnummer/ordrenummer hos din kunde samt fraktbrev på forsendelsen (NLP reglene punkt 9

Ta kontakt med NLP ved behov for veiledning. 

 

Utskrift

Brukerveiledning NLP Plastkasser

Her følger en veiledning for bestilling, leveranse, bruk og retur av NLP Plastkasser (flat 106, standard 185 og dyp 360) Nye brukere plikter som avtalt å bruke riktig type etiketter og lim før etiketter benyttes på våre Plastkasser. Dette må avstemmes med etikettleverandør i samråd med listen nedenfor. NLP kan være behjelpelig i en slik prosess.

Brukerveiledning NLP plastkasser