Utskrift

Norsk Lastbærer Pool AS vinner av Logistikkprisen 2018

I forbindelse med Transport og Logistikk konferansen ble NLP tildelt Schenkers Logistikkpris 2018. NLP fikk prisen for å ha utviklet en ide som medfører både en reell reduksjon i klimafotavtrykk i et livsløpsperspektiv og en betydelig effektivisering av distribusjon og returlogistikk.
Logistikkprisen

Begrunnelsen og konklusjon fra juryen

Juryen landet etter diskusjon på at den kandidaten som har den mest smarte og bærekraftig løsningen, var Norsk Lastbærer Pool. Juryen fattet avgjørelsen på bakgrunn av at NLP har skapt, delt og anvendt sin kunnskap til det beste engasjementet for smarte løsninger og bærekraftig løsning. Avgjørelsen er basert på at tiltakene har hatt en reel bedring innen klimafotavtrykk, sikkerhet, HMS og effektivisering. Løsningen NLP har er utprøvd og økonomisk bærekraftig.  NLP sin løsning kan skaleres opp til industriell standard og løsningen har bedret logistikkbransjens omdømme.

Prisen består av et diplom og en mulighet til å tildele 50 000 kroner i prispenger til en frivillighetsorganisasjon innenfor prisens formål. Prisvinneren kan selv velge hvilken organisasjon den vil støtte for sitt barne- og ungdomsarbeid. Kravene til valg av organisasjon er at den kan dokumentere innsats innen kunnskapsutvikling, miljø & klima med fokus på barn/ungdom

NLP valgte Miljøagentene som mottager av prispengene

Miljøagentene er en organisasjon for barn. "Vi verken støtter eller er støttet av noe spesielt politisk parti, men vi prøver heller å få alle de politiske partiene til å bli enda flinkere til å ta vare på jorda. Vi favoriserer heller ingen livssyn eller religion, men synes alle skal bli flinkere til å respektere hverandres tro og livssyn."

Miljøagentene ønsker en jord hvor menneskene vet hva naturen tåler og handler og lever etter det. "Vi jobber for et renere miljø og en tryggere framtid. Vi oppfordrer alle miljøagenter til å oppdage vår fantastiske natur, og å utforske sammenhengen mellom menneskene og naturen."

Miljoagentene mottar prispenger

La barnas optimisme spre seg

Noe av det barn er best til er å være optimister. De gir ikke opp, men ser alltid nye løsninger istedenfor å fokusere på problemer. Vi kan gjøre noe med klimaendringene, og vi kan alltid bli flinkere til å ta vare på naturen. På Hovedkvarteret til Miljøagentene mottar de hele tiden mange gode ideer og forslag som barna sender inn. De gode ideene deler de med medlemmene sine over hele landet, men også med politikere, journalister og andre som er opptatt av arbeidet til Miljøagentene. Les mer om Miljøagentene

NLP er stolte over å ha mottatt denne prisen og vil jobbe kontinuerlig med bærekraft og gode miljøløsninger.