X

NLP minner om fristen for å rapportere om manglende registreringer i NLP weben. Dette gjelder perioden 1 januar - 30 juni 2017. Det er derfor viktig at man tar alle "mottaker-registrerte" transaksjoner fra kunden deres og behandler disse under "vareforsendelser" så de blir registrert.  

Kravet rettes direkte til din kunde (mottager) der du mener det er manglende registreringer av NLP lastbærere. Dokumentasjonskravet er bestillingsnummer/ordrenummer hos din kunde samt fraktbrev på forsendelsen (NLP reglene punkt 9

Ta kontakt med NLP ved behov for veiledning.