X
Utskrift

Miljø

NLP sin forretningsidé er:

"På en mest mulig rasjonell måte og til en lavest mulig miljøkostnad, å utvikle og administrere retursystemer for gjenbruks lastbærere for Norsk Dagligvarebransje"

NLP har sammen med Østfoldforsk utarbeidet en miljørapport om NLP Plastpall.
Denne viser at ved å bruke NLP Plastpall isteden for trepall sparer man naturen for nesten 30% mindre CO2 utslipp.

Hele miljørapporten kan lastes ned

HER

Nyhetsarkiv