X
Utskrift

Gjenbruk og gjenvinning

I 2017 reparerte vi om lag 100 000 av våre paller. Det er 100 000 nye paller som ikke trenger å produseres og store mengder plast som ikke ender i naturen, men forblir i bruk. Dette er en helt essensiell del av vår modell hvor gjenvinning er viktig, men gjenbruk aller viktigst.

Visste du at dagligvarehandelen utgjør 40 % av norsk handel og transport? Les mer om hvordan vi jobber for å effektivisere og modernisere dagligvarebransjen her.

Alle lastbærere holder høy kvalitet

Det er absolutt nødvendig at vi kan gå god for at alle våre paller og kasser holder den høyeste standard og har maksimal funksjonalitet. Lastbærere brukes ofte til å stable i høyden, og små svakheter i konstruksjonen kan få katastrofale følger. Dette er vi i Norsk Lastbærer Pool veldig bevisst på. Derfor kontrolleres alle våre produkter nøye når de kommer inn på vårt lager. Dersom vi oppdager svakheter eller skader, tar vi lastbæreren ut av omløp og reparerer den.

Lastbærere hos Norsk Lastbærer Pool

Oversikt og kontroll

På grunn av at alle våre lastbærere er merket med RFID-chiper, har vi kontroll på hvor mange ganger en lastbærer blir vasket og hvor mange ganger den blir reparert. Dette bidrar til at vi kan gå god for kvaliteten til alle lastbærere som sendes ut fra våre lagre. I tillegg bidrar registreringen til at vi kan få en oversikt over hvor mange ganger en lastbærer kan repareres. Dette hjelper oss til å beregne hvor mange vi har behov for å produsere og hvor mange vi kan gjenbruke.

Les mer om mulighetene som ligger i RFID-merking her.

Gjenbruk er aller viktigst

Vårt mål er å gjenbruke så mange plastpaller og -kasser som mulig. Derfor har vi et stort fokus på å reparere skadede lastbærere slik at de kan brukes om igjen. Reparasjonene reduserer antallet paller og kasser som går ut av kretsløpet. Selv om materialet våre lastbærere lages av alltid gjenvinnes når det ikke lenger kan brukes, er vårt hovedfokus at alle våre produkter først og fremst skal gjenbrukes så mange ganger som mulig.

Vi har en helhetlig miljøprofil og jobber for å redusere klimautslipp og miljøbelastinger. Les mer om vårt bærekraftige logitikksystem her.

Kontakt oss for mer informasjon

Er du interessert i å vite mer om hvordan vi forholder oss til vårt ansvar overfor miljø og klima? Eller har du behov for lastbærere og ønsker mer informasjon om våre produkter? Kontakt oss her.

Nyhetsarkiv