X
Utskrift

Transportemballasje for sjømatnæringen

Sjømatnæringen er en bransje som blir hardt presset på temaer knyttet til bærekraft. Vår emballasje- og transportløsning vil kunne bidra til at aktører innen denne næringen reduserer sitt økologiske fotavtrykk. Nylig har vi inngått et samarbeid med Fiskerinæringens Innkjøpsselskap AS. Målet er å gjøre vår gjenbruksløsning til et økonomisk og miljøvennlig alternativ for aktører innen sjømatindustrien.

Et miljøvennlig alternativ til isopor

Plastkasser og -paller på Norsk Lastbærer Pool sitt hovedlager på LanghusSjømatnæringens foretrukne valg av emballasje i dag er i stor grad EPS. Som kjent er det store avfalls- og miljøproblemer knyttet til dette materialet. Dette er fordi det tar lang tid før materialet brytes ned. Det er dessuten utfordrende å gjenvinne EPS som har vært brukt til sjømat.

Vi ønsker å kunne tilby sjømatnæringen et fullverdig og miljøvennlig alternativ til EPS-kassene. Dersom næringen erstatter sine EPS-kasser med våre plastkasser, vil dette resultere i en kraftig reduksjon i CO2-utslipp. Det vil med andre ord være store miljøgevinster knyttet til en overgang fra isoporkasser til plastkasser i sjømatnæringen.

Våre plastpaller og -kasser er et miljøvennlig alternativ til EPS. Les mer om hvorfor her.

Smart logistikk, også ut av Norge

Vårt retursystem baserer seg på smart logistikk og produkter som er i rotasjon hos våre kunder. Kassene kan gjenbrukes i minst 10 år, før de gjenvinnes til nye produkter.

I dag eksporteres det enormt mange EPS-kasser med fisk og sjømat ut av Norge. Vår løsning vil derfor også kunne dekke transport mellom Norge og EU. For å spare miljøet, vil vi søke å benytte kapasiteten til biler på vei tilbake fra andre transportoppdrag. På denne måten unngår vi unødvendige transportstrekninger.

I 2018 ble Norsk Lastbærer Pool tildelt Schenkers Logistikkpris for å ha utviklet en løsning som reduserer klimafotavtrykket og effektiviserer distribusjon og returlogistikk. Les mer om prisen her.

Fremtidens transportemballasje

På sikt vil det uansett oppstå et behov for å se på alternative emballasjeløsninger, da stadig flere kjeder i USA og Europa vurderer muligheten for å forby isopor som et miljøtiltak. Det er bare et spørsmål om tid for dette blir en realitet også i Norge. For sjømatnæringen er det viktig å velge en løsning som egner seg råvarene de har behov for å transportere. Her tilbyr NLP et funksjonelt og bærekraftig alternativ, som også vil være kostnadsbesparende for de som tar systemet i bruk.

Har du spørsmål eller forslag til oss?

Vi ønsker å utarbeide en emballasjeløsning som fungerer best mulig for sjømatnæringen. Vi har stor tro på at våre plastkasser vil kunne effektivisere og forenkle en rekke prosesser, samtidig som det gagner miljøet. Har du spørsmål eller forslag om hvordan vi kan skape et enda bedre tilbud? Kontakt oss gjerne her.

Nyhetsarkiv