X
Utskrift

Endring i trippavgift for trepaller fra. 1. september 2011

Som en følge av at vi innfører full trippavgift for overskuddspaller fra grossist, har vi besluttet å sette ned avsenderavgiften med kr. 1,- og mottakeravgiften med kr. 1,- for trepaller.
De nye avgiftene vil da bli:
Avsenderavgift kr. 16,54
Mottakeravgift kr.   9,60
Det vil denne gangen ikke bli noen reduksjon for NLP Plastpall.

Endringen vil skje fra og med 1. september 2011.

NLP har siden oppstart av Returordningen mottatt et stort overskudd av trepaller fra grossistene. Antallet trepaller inn til oss er økende og kvaliteten er varierende.
Dette er trepaller som kommer fra aktører utenfor NLP, (private labels, sesongleverandører, leverandører som ikke er kunde av NLP eller lignende).

NLP bærer alle kostnader forbundet med disse pallene, kostnader som transport- og håndterings- og lagerkostnader, samt kostnader i forbindelse med erstatning og salg av vrakpaller.
Disse pallene genererer ikke trippinntekter for NLP for en eventuell kostnadsdekning.
Styret har derfor besluttet at dette overskuddet av trepaller skal belastes med full trippavgift (både avsender og mottakeravgift).

I praksis vil dette gjøres ved at hver grossist som har et overskudd månedlig vil bli belastet med en total trippkostnad på trepaller som er lik dette overskuddet.
Kunder som har underskudd av paller i en avgrenset periode, vil ikke bli belastet med tripper før de har oppnådd et akkumulert overskudd.

Grossistene vil få full oppgjørspris for trepaller ved saldoavregningen, kr. 34,00 mot kr. 23,40 i dagens ordning.
Ordningen trer i kraft 1.september 2011 med første avregning 30. september.

NLP-reglene for trepall med de ovennevnte endringer vil bli lagt ut på www.nlpool.no

Nyhetsarkiv