X

RFID brikke og strekkode

RFID brikke og strekkode

Produktbeskrivelse

RadioFrekvensIDentifikasjon (RFID) er en metode for å lagre og hente data ved hjelp av små enheter kalt RFID-brikker. En RFID-brikke er en liten modul som kan festes til eller bygges inn i et produkt eller en person. RFID-brikken består av antenner og en chip (integrert krets) som gjør den i stand til å motta og svare på radiofrekvenssignaler fra en RFID-transceiver (leser). Såkalt passive brikker trenger ikke en strømkilde, mens aktive brikker behøver en strømkilde.
Kjente bruksområder for RFID er sporing, logistikk, klær, pass, billettering, autopass, container-terminaler, varesikring, evakueringssystemer, adgangskontroll-systemer og dyreidentifisering.
Sporing innen dagligvarehandelen vil stadig bli viktigere. RFID vil muligggjøre forbedret matsporing, logistikkontroll, verdikjedestyring og lagerkontroll.

Norsk lastbærer Pool AS utstyrer alle sine plast lastbærere med RFID-brikker.
NLP Plastpall har fire passive Gen2-brikker plassert i hver kloss på pallen. Resten av NLP sine plastprodukter er utstyrt med RFID etikett inludert strekkode.  Det er  mulighet for å kunne skrive inn egen informasjon, f.eks SSCC på brikkenes brukerminne (User Memory). Fremtidens bransjestandarder vil regulere hvordan denne informasjonen evt. skal struktureres. 

På denne måten vil markedet og NLP’s brukere kunne benytte NLP’s gjenbruks lastbærere til å forbedre sin egen verdikjede og sikre bedre og enklere sporing.
 

Resirkulerbart

Ja