Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) har fått gjennomført livssyklusanalyser (LCA) av både plastkassen og plastpallen, som viser at de er et godt miljøvennlig alternativ for emballasje og lastbærere til dagligvarehandelen.

Alt vi gjør i Norsk Lastbærer Pool er basert på prinsippet om sirkulær økonomi. Dette gjenspeiles i hvordan vi drifter returordningen vår, hvordan produktene brukes og hvordan vi reparerer og gjenbruker alle våre lastbærere. Det er en ren sirkulær forretningsmodell.

Les mer om sirkulær økonomi hos oss

Livssyklusanalyser
Gjennom studier utført av andre har vi visst lenge at bruk av poolen og våre gjenbrukslastbærere var en god og bærekraftig løsning. Derfor var det også viktig for NLP å skaffe til veie dokumentasjon på at gjenbrukslastbærere omsatt av oss er miljøvennlige. Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) har fått gjennomført livssyklusanalyser (LCA) av både plastkassen og plastpallen, som viser at de er et godt miljøvennlig alternativ for emballasje og lastbærere til dagligvarehandelen.

Ser vi på vår livssyklusanalyse av NLP Plastkasse mot tilsvarende analyser for andre emballasjetyper, er plastkassen vår klart det mest miljøvennlige og gir 56% mindre CO2 utslipp. Analysene viser også gode miljøgevinstene ved bruk at NLP Plastpall. En gjenbrukspall i plast som gjenbrukes over tid er bedre for miljøet. Resultatet av livssyklusanalysen viser at vi plastpallen vår reduserer CO2 utslippet med 31 % sammenliknet med en trepall.Den store miljøgevinsten ligger i retursystemet og gjenbruken der den erstatter engangsemballasje – jo mere kassen og pallen brukes jo større gevinster og miljøfordeler.