Bærekraft er et valg og en mulighet

FNs bærekraftsmål – kanskje de viktigste målene på den politiske dagsorden for bærekraft? 

Norge har meldt inn til FN at vi skal redusere utslippene av klimagasser med 40 prosent innen 2030. I dette klima- og miljøskiftet står også norsk dagligvarehandel. Dagligvarehandelen utgjør om lag 40 prosent av norsk handel / transport og er en viktig aktør i dette skiftet. Bærekraftsmålene kan ikke nåes alene uten deltagelse fra individuelle virksomheter. Vi i NLP mener vi kan bidra gjennom vårt retursystem for gjenbrukslastbærere sammen med bransjen og våre kunder!

Fra globale mål til lokal handling

Vi tilbyr en sirkulær løsning av gjenbrukslastbærere der vi sparer ressurser, bruker mindre energi og minsker avfall og bidrar til 8, 12 og 13. I nært samarbeid med bransjen, kunder og leverandører oppnår vi mer sammen.
Dette bidrar til mål nr, 17, og kanskje til og med øker fremgangen på andre mål. De virksomhetene som ser muligheter i å være med å løse de globale utfordringene vi står ovenfor, vil bli morgensdagens vinnere.