Vi i NLP har miljø som et av våre hovedfokus, og vi har en visjon om en bærekraftig fremtid. Dette gjenspeiles i alle aspekter av vår drift og våre systemer. Derfor er vi naturligvis stolte av at alle våre plastpaller og -kasser er 100% gjenvinnbare. Vi har et kontinuerlig fokus på å kutte skadelige utslipp, samtidig som vi leverer et kostnadseffektivt og pålitelig logistikksystem til våre kunder.

Vi gjenvinner alle våre plastprodukter
Våre paller er laget av High Density Polyetylene (HDPE) og kassene av Polypropylen (PP). Dette er plasttyper som gir produktene lang levetid, samtidig som de er robuste og kan repareres ved skader. Vi regner at produktene våre har en gjennomsnittlig levetid på minst 10 år, og når det ikke lenger er hensiktsmessig å reparere dem, kan de gjenvinnes i sin helhet. Da blir de resirkulert til nye produkter, noe som er bra for miljøet.

Gjenbruk og reparasjon
Pallene våre er et produkt med lav omløpstid. De brukes av mange ulike aktører, og vil naturligvis utsettes for normal slitasje. Uvøren truckbruk er blant årsakene til at pallene iblant vil bli skadet, og det er klossene under pallene som er mest utsatt.  Når en pall kommer inn til vårt hovedlager, vil den kontrolleres for skader. Her avdekker vi behov for reparasjon og utbedrer skadede paller, slik at de igjen kan sendes ut til våre kunder. Ved behov kan også brukerne sortere ut og sende inn skadede paller eller paller som må rengjøres.

Våre miljøhelter
Våre rutiner for gjenbruk og reparasjon, gjør reparatørene til våre miljøhelter. Produksjon av produktene er uten tvil vår største kilde til utslipp, og hver pall som repareres er én mindre som behøver å produseres. I 2018 reparerte vi omtrent 60 000 paller og i 2019, 115 000 paller. I det store bildet ser vi dermed at reparasjonene utgjør en stor forskjell for miljøet, og lar oss kutte i våre utslipp.

Les mer om vår helhetlige miljøprofil her.

RFID lar oss dokumentere utførte reparasjoner
Hvor mange ganger en pall repareres, registreres gjennom pallens RFID-merking. Dermed har vi god dokumentasjon på hvordan levetiden til hver enkelt pall forlenges, samtidig som systemet åpner for gode kontrollrutiner generelt.

 

Vi tar ansvar for egen plastbruk
Plast har i utgangspunktet et dårlig rykte, og dette er i stor grad fortjent. Vi ser imidlertid store fordeler med å benytte plast til våre produkter, men er derfor desto mer opptatt av å ta ansvar for egen plastbruk.

Vi har gjennomført undersøkelser for å dokumentere miljøgevinsten våre plastprodukter gir. Les en sammenfatning av resultatene vi har kommet frem til her

Gjennom gjenbruk, gjenvinning og RFID-merking, har vi særdeles god kontroll på egne produkter. Ettersom produktene våre gjenvinnes og blir til nye produkter, vet vi hvor plasten vår blir av etter endt levetid på en pall eller kasse.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om hvordan våre plastprodukter gjenbrukes og gjenvinnes, eller dersom du ønsker å ta i bruk vårt system.

Relaterte innlegg