Norsk Lastbærer Pool åpner en ny avdeling på Melhus. Medarbeidere i dagligvarebransjen over hele landet setter stor pris på våre lastbærere, og stadig flere ønsker å ta dem i bruk. Nå utvider vi også til å tilby den enorme sjømatnæringen et miljøvennlig og bærekraftig alternativ til transportemballasje.

Bedre tilbud til nye og eksisterende kunder

Det nye lageret gjør at vi kan gi et enda bedre tilbud til kunder over hele landet. I dagligvarebransjen er det viktig å ha en pålitelig og bærekraftig logistikkløsning. Nå som vi utvider vårt tilbud til også å favne om sjømatnæringen, ønsker vi å legge til rette for en voksende kundemasse.

Nærhet til våre kunder

Vi åpner en ny avdeling for å dekke et økende behov blant våre kunder, også nord for Trøndelag. Det nye lageret vi åpner i Melhus har et areal på omtrent 7000 m². Med et stort lager lenger nord i landet, korter vi ned reisetiden og gjør det mulig for våre transportører å levere enda raskere. Den nye avdelingen på Melhus vil ligge sentralt plassert, kun 25 km fra Trondheim sentrum og 100 meter fra hovedfartsåren E6.

Kortere avstander reduserer klimagasser

Som gjennomarbeidet miljøbedrift søker vi kontinuerlig å kutte miljøskadelige utslipp, både knyttet til egen drift og for våre kunder. Til nå har vi leid lagerplass hos grossistene som er kunde hos oss for å kutte ned på både leveringstid og transportstrekninger. Dette vil vi fortsette å gjøre. Med det nye lageret på Melhus blir tilbudet til våre kunder i den nordlige landsdel imidlertid enda bedre.

Har du spørsmål til oss? Kontakt oss gjerne her for en hyggelig samtale om våre produkter og tjenester.