Hva er forskjellen på D-pak og F-pak?

Emballasje er ikke bare emballasje. I logistikkbransjen deler vi emballasje inn i kategoriene D-pak og F-pak. Dette er det mange som ikke er klar over, eller kanskje bare ikke har tenkt på tidligere. Det finnes imidlertid noen vesentlige forskjeller mellom de ulike emballasjetypene, og begge formene har sine fordeler.

F-pak er forbrukeremballasje

F-pak er kort forklart den emballasjen de ulike varene vi ser i dagligvarehandelen er pakket inn i. Det kan være leverposteiboksen, pakningen rundt skinkeskivene eller plasten rundt en agurk. Formålet med forbrukerpakningen er å beskytte varen som ligger inni, slik at den skal holde seg best mulig frem til den kommer frem til forbruker.

D-pak er distribusjonsforpakning

Når forbrukerpakningene skal fraktes, er det som regel nødvendig med ytterligere emballasje. Varene pakkes da i det som kalles distribusjonsforpakning eller transportemballasje. I bransjen forkortes dette til D-pak.

Våre plastkasser havner naturligvis under denne betegnelsen, da de benyttes av leverandører med behov for å frakte sine varer ut til detaljist. Kassene har praktiske egenskaper, ved at det blir enklere å frakte et stort kvantum varer. Dessuten er de robuste og beskytter varene som skal ut i butikkhyllene på en måte som forbrukeremballasjen ikke klarer på egenhånd.

F-pak reduserer matsvinn

Vi ser stadig at forbrukere stiller spørsmål ved mengden emballasje på varene vi finner i dagligvarehandelen. Dette er en diskusjon som har tiltatt etter hvert som debatten om plast har utviklet seg. Et viktig argument for bruken av F-pak er at det, ved å beskytte varene, bidrar til å redusere matsvinn. Hensiktsmessig emballasje gir ofte varene lengre holdbarhet. Samtidig utvikles en rekke emballasjeløsninger nettopp for å få bukt med kjente årsaker til matsvinn, for eksempel med smarte åpne- og lukkemekanismer. Det er uansett liten tvil om at forbrukeremballasje er fordelaktig og bør være tilpasset produktet, slik at det bidrar til å forlenge holdbarheten og bevare kvaliteten.

Les mer om hvordan vårt logistikksystem bidrar til å redusere matsvinn her.

Ansvar for egen plastemballasje

Da vi skulle utvikle et funksjonelt system for håndtering av paller for dagligvarebransjen, gjorde vi naturligvis grundige overveielser med hensyn til materialet pallene skulle lages av. Valget falt på plast, fordi dette gir oss paller som varer lenge, er robuste og beskytter varene godt under transport.

Bærekraft er imidlertid et av våre viktigste fokusområder, og dette innebærer at vi kontinuerlig jobber for å ta ansvar for egen plast. Vi både gjenbruker og gjenvinner våre lastbærere, og har også gode rutiner for sporing ved hjelp av RFID for å minimere sjansen for at plast kommer på avveie.

Les mer om våre rutiner for gjenbruk og gjenvinning her.

Har du spørsmål?

Vi svarer gjerne på spørsmål om ulike emballasjeløsninger, eller hvordan vårt retursystem ivaretar miljøet. Du finner vår kontaktinformasjon her.