I tre år har Norsk Lastbærer Pool vært deltaker i et forskningsprosjekt relatert til bærekraft og mer miljøvennlige løsninger i sjømatnæringen. Prosjektet som går under navnet SeaPack eies av SalMar, finansieres av Norges forskningsråd og ledes av Nofima, som også innehar rollen som prosjektkoordinator. Forskningsprosjektet avsluttes 1. juni 2019, og resultatene offentliggjøres kort tid etter dette.

I Norsk Lastbærer Pool jobber vi kontinuerlig og iherdig for å levere bærekraftige og miljøvennlige løsninger til dagligvarebransjen og nå også til sjømatnæringen. Ønsker du ta i bruk våre produkter? Kontakt oss her for mer informasjon.

Miljøvennlig emballasje

Kasser blir vasket og wrapping med toppark blir satt på etter vask

I sjømatnæringen, som i dagligvarebransjen, er det enormt mange hensyn som må tas når nye løsninger vurderes. Emballasje har en rekke viktige funksjoner som må ivaretas, også i jakten på nye, mer miljøvennlige alternativer. Forbrukerpakningene skal blant annet beskytte maten og forlenge dens levetid, samtidig som emballasjen også brukes til å formidle informasjon. I tillegg bør de være innbydende nok til å brukes i salgssammenheng.

Dette er hensyn og forhold SeaPack-prosjektet har arbeidet med når de ulike aktørene har sett etter nye, mer miljøvennlige løsninger for emballering i sjømatnæringen.

Bærekraftige transportløsninger

I SeaPack-prosjektet har man også hatt ambisjoner om å finne en bærekraftig løsning for transport av laks. I dag er det i stor grad EPS-kasser som brukes til dette formålet. Et av tiltakene man nå ser nærmere på er om sjømatnæringen ville blitt mer bærekraftig dersom EPS-kassene byttes ut med bærekraftige gjenbrukskasser.

For at gjenbrukskassene skal kunne brukes til transport av mat må de imidlertid tilfredsstille en rekke krav. Derfor vil både materialene som brukes, produksjonsmetoder og håndteringen av kassene undersøkes i prosjektet.

Les mer om SeaPack-prosjektet på Nofima sine nettsider.

Kan gjenbruk erstatte engangsemballasje i sjømatnæringen?

Prosjektet skal undersøke om gjenbrukskasser kan ha en miljøgevinst. Dersom én kasse kan brukes opptil 100 ganger, vil den kunne erstatte like mange EPS-kasser. Overgangen fra engangsbruk og EPS til gjenbrukskasser i plast krever imidlertid at fiskens holdbarhet ikke påvirkes under transport. Det har tidligere vært utført forsøk som ser nærmere på dette, og gjenbrukskassene fra Norsk Lastbærer Pool har kommet godt ut av disse testene.

Les mer om forsøkene som er gjort på transport av laks i EPS og gjenbrukskasser her.

Lovende resultater

Ved utgangen av mars 2019 deltok en rekke nøkkelpersoner i sjømat-, emballasje- og handelsnæringen på et seminar hvor foreløpige resultater fra SeaPack-prosjektet ble presentert. En av sakene som var oppe for vurdering var muligheten for at gjenbrukskasser kan erstatte EPS-kasser. For å gjøre en god vurdering av dette alternativet har man blant annet sett på livsløp for miljøfotavtrykket. Foreløpig virker resultatene lovende. De endelige resultatene presenteres etter at prosjektet er ferdigstilt og avsluttet i juni 2019.

Er du interessert i å vite mer om hvordan Norsk Lastbærer Pool jobber for å finne bærekraftige løsninger til sjømatnæringen? Kontakt oss her for en hyggelig og uforpliktende 

Relaterte innlegg