Siden 2017 har vi reparert nesten 450 000 av våre paller. Det er 450 000 nye paller som ikke trenger å produseres og store mengder plast som ikke ender i naturen, men forblir i bruk. Dette er en helt essensiell del av vår modell hvor gjenvinning er viktig, men gjenbruk aller viktigst.

Alle lastbærere holder høy kvalitet
Det er absolutt nødvendig at vi kan gå god for at alle våre paller og kasser holder den høyeste standard og har maksimal funksjonalitet. Lastbærere brukes ofte til å stable i høyden, og små svakheter i konstruksjonen kan få katastrofale følger. Dette er vi i Norsk Lastbærer Pool veldig bevisst på. Derfor kontrolleres alle våre produkter nøye når de kommer inn på vårt lager. Dersom vi oppdager svakheter eller skader, tar vi lastbæreren ut av omløp og reparerer den.

Oversikt og kontroll
På grunn av at alle våre lastbærere er merket med RFID-chiper, har vi kontroll på hvor mange ganger en lastbærer blir vasket og reparert. Dette bidrar til at vi kan gå god for kvaliteten til alle lastbærere som sendes ut fra våre lagre. I tillegg bidrar registreringen til at vi kan få en oversikt over hvor mange ganger en lastbærer kan repareres. Dette hjelper oss til å beregne hvor mange vi har behov for å produsere og hvor mange vi kan gjenbruke.

Gjenbruk er aller viktigst
Vårt mål er å gjenbruke så mange plastpaller og -kasser som mulig. Derfor har vi et stort fokus på å reparere skadede lastbærere slik at de kan brukes om igjen. Reparasjonene reduserer antallet paller og kasser som går ut av kretsløpet. Selv om materialet våre lastbærere lages av alltid gjenvinnes når det ikke lenger kan brukes, er vårt hovedfokus at alle våre produkter først og fremst skal gjenbrukes så mange ganger som mulig.

Kontakt oss for mer informasjon
Er du interessert i å vite mer om hvordan vi forholder oss til vårt ansvar overfor miljø og klima? Eller har du behov for lastbærere og ønsker mer informasjon om våre produkter? Kontakt oss her.