Gjenbrukspall fra NLP er et bærekraftig valg

Når du velger vårt retursystem for plastpaller og -kasser, tar du et bevisst valg om å kutte både miljømessige og økonomiske kostnader. Vi i NLP har et gjennomgående fokus på gjenbruk og miljø, og har utviklet et logistikksystem som baserer seg på en sirkulær tankegang der minst mulig ressurser skal gå til spille.

Et grunnleggende aspekt ved løsningen vår, er at plastpallene og -kassene våre skal gjenbrukes så langt det er mulig. For å overholde dette har vi svært gode rutiner for reparasjon av våre lastbærere i plast.

Vi hjelper dagligvarebransjen med å drive mer bærekraftig

I dag føler nok de aller fleste virksomheter litt på presset og ønsket om en mest mulig bærekraftig drift. Med vårt geniale logistikksystem ønsker vi å hjelpe dagligvarebransjen med å velge mer miljøvennlig i logistikkleddet. Systemet er en poolordning der alle brukerne deler på ressurser og kostnader. Dette bidrar til å minimere utslipp knyttet til varetransport.

I bunnen ligger vår egenutviklede kundeweb som gjør det enkelt og oversiktlig å administrere leveransen av paller og kasser til transport. Vår leveringsdyktighet gjør at kundene våre ikke trenger å bruke ressurser på eget lagerhold av lastbærere.

Les mer om hva som gjør løsningen vår helt genial her.

Derfor velger vi alltid reparasjon

Det er mange grunner til at fokuset på reparasjon av plastpaller og -kasser er gunstig. Det er ingen hemmelighet at det er produksjonen av produktene våre som står for den største andelen av våre miljøkostnader. Hver lastbærer som repareres er én ny pall eller kasse vi ikke trenger å produsere. Dette er også bakgrunnen for at reparatørene våre kan kalles for våre miljøhelter.

I 2019 reparerte vi omtrent 115 000 paller. Per august 2020 er antallet reparerte paller hittil i år 58 671. I det store bildet ser vi dermed at reparasjonene utgjør en forskjell for miljøet, og lar oss kutte i våre utslipp. På samme måte kan kundene våre, som vi deler produktene med, kutte sin miljøbelastning.

At vi reparerer fremfor å produsere nytt, gjør det også enklere for oss å holde prisene nede for kundene våre. Dermed kan vi også tilby en kostnadseffektiv logistikkløsning for dagligvareaktører med behov for å flytte varer fra A til B.

Ansvar for egen bruk av plast

Plast er et omdiskutert materiale, og for oss er det viktig å ta ansvar for plasten vi bruker. Så lenge produktene våre er i omløp kan vi være sikre på at plasten ikke havner et sted hvor den gjør skade. Reparasjonene vi utfører bidrar til å redusere antallet plastpaller og -kasser som går ut av kretsløpet.

Fordi vi prioriterer reparasjon, har også lastbærerne våre lang levetid. Vi vet at plastpallene våre normalt kan gjenbrukes i minimum 10 år, og gjerne enda lenger. Når det en dag ikke lenger er hensiktsmessig med reparasjon, vil materialet gjenvinnes og brukes til produksjon av nye produkter. Uansett er hovedfokuset vårt at hver enkelt plastpall eller -kasse først skal gjenbrukes så mange ganger som mulig.

Gode rutiner for reparasjon og dokumentasjon

Ettersom reparasjon av paller og kasser i plast er en naturlig del av hverdagen vår, skal det ikke være noen bekymring knyttet til å sende tilbake lastbærere med skader. Reparasjonskostnadene er allerede innbakt i døgnleien. Jo raskere en skadet plastpall kommer tilbake til oss, desto raskere kan vi utføre nødvendig reparasjon og sende pallen tilbake ut i kretsløpet.

Hver gang en gjenbruks plastpall eller -kasse repareres, vil dette dessuten dokumenteres og informasjon om skaden lagres ved hjelp av RFID. Kunnskapen denne rutinen gir oss er verdifull når vi skal videreutvikle produkttilbudet vårt.

Ønsker du å ta i bruk vårt bærekraftige logistikksystem?

Vårt geniale logistikksystem hjelper allerede dagligvareaktører over hele landet med å frakte varer på en mer miljøvennlig måte, men vi har plass til enda flere. Ønsker du å undersøke muligheten for å bli kunde hos oss? Ta kontakt for en hyggelig prat.

Relaterte innlegg