Grunntanken bak vårt retursystem er å tilby et sett med produkter som deles av oss og alle våre kunder. Disse kan brukes igjen og igjen. Med bærekraft som et av våre viktigste fokusområder, tilbyr vi en høyteknologisk og robust emballasjeløsning som letter logistikken for aktører i dagligvarebransjen, sjømatnæringen og andre tilsvarende næringer.

Har du spørsmål eller ønsker å bli kunde hos oss? Kontakt oss eller les mer om hvordan du blir kunde her.

Et sirkulært løp

Vårt høyteknologiske logistikksystem er basert på sirkularitet i alle ledd. Lastbærerne roterer mellom våre lagre, leverandører, grossister og butikker. Typisk vil løpet til en lastbærer se slik ut:

Reduce, reuse, recycle logo

  1. En leverandør bestiller lastbærere, som sendes fra vårt lager eller lageret til en grossist i nærheten.
  2. Leverandøren fyller lastbærere med varer og sender dem til grossist.
  3. Grossist tar imot lastbærerne og leverer dem videre til butikk.
  4. I butikken tømmes lastbærerne for varer. De tomme kassene og pallene sendes så tilbake til grossisten eller til vårt hovedlager for vask og eventuell reparasjon.
  5. Lastbærerne er klare for ny utsendelse til leverandør.

Les mer om vår sirkulær økonomi her

Bærekraftige og miljøvennlige reparasjoner

Vår gjennomgående sirkulære forretningsmodell gagner også miljøet. Når en lastbærer blir skadet eller ødelagt under transport, reparerer vi den på vårt lager på Langhus. Dette er en bærekraftig løsning som gir langt lavere utslipp enn lastbærer og andre emballasjetyper. Med slike reparasjoner kan lastbærerne gjenbrukes i minst 10 år, før de gjenvinnes og blir til nye produkter.

Sparer tid og penger

For de fleste virksomheter er det å verne om miljøet et viktig mål. Det er imidlertid viktig at dette ikke går på bekostning av effektivitet og lønnsomhet. Derfor har vi utviklet et system som forenkler og effektiviserer logistikken, samtidig som det reduserer utgifter i alle dagligvarebransjens ledd og sparer de ansatte for unødvendig tidkrevende arbeid. Våre løsninger er i tillegg miljøvennlige fordi de bidrar til redusert matsvinn og sparer transportørene for tomme, unødvendige kjøreturer.

Stabilt og pålitelig

Ikke bare er våre plastpaller og -kasser robuste og holdbare, slik at de tåler påkjenninger ved transport og beskytter varene som skal fraktes. De er også en del av et nøye utarbeidet logistikksystem med høy leveransesikkerhet. Alle våre kunder skal kunne stole på at lastbærerne de har bestilt ankommer til avtalt tid, slik at de ikke selv trenger å holde store lagre med transportemballasje.

Kontakt oss

Driver du i dagligvarebransjen og ønsker å ta i bruk våre produkter og vår returordning? Kontakt oss gjerne for en hyggelig samtale om våre produkter.