Følg en NLP-palls livsløp

Våre lastbærere har en forventet levetid på minimum 10 år, og gjennomfører utallige reiser mellom vårt lager og våre kunder i løpet av disse årene. Lastbærerne har et sirkulært livsløp og deles mellom oss og ulike grossister og leverandører. På denne måten utgjør vårt system en bærekraftig, effektiv og høyteknologisk logistikkløsning for aktører i flere bransjer. Her tar vi en gjennomgang av livsløpet til våre lastbærere, helt fra produksjon til endt levetid.

Det hele starter i Detroit i USA

Før våre lastbærere i plast finner veien til vårt lager, produseres de på fabrikken til Shuert Industries i Detroit i USA. Her benyttes den avanserte «Twin-sheet»-teknologien for å sikre at utforming og mål tilsvarer bransjestandarden. Når råmaterialer har blitt til ferdige lastbærere, tar de turen over Atlanterhavet og ankommer våre lagre. Alle lastbærere er merket med RFID-brikker, som registreres og spores internt i våre datasystemer. Dette gir oss både kontroll på og mye kunnskap om egne produkter.

Bestilling av lastbærere via vår webportal

Når lastbærerne er fremme hos oss og vi har kontrollert at de oppfyller våre krav, er de klare til å sendes ut til kunder. For å få levert lastbærere fra oss, må du som kunde legge inn en bestilling på ønsket kvantum i vår webportal. Du får da oppgitt tidspunkt for levering. Vi har egne lagre på Langhus og Melhus, men leier også lagerplass hos mange av våre kunder. Dermed kan vi garantere kort leveringstid og høy leveringssikkerhet.

Frem og tilbake

Pallene og kassene sendes som regel først ut til en leverandør. Hos leverandøren fylles lastbærerne med varene som skal fraktes videre. Grossisten frakter så varene ut til butikker og storhusholdning. Hos forhandler kan lastbæreren settes rett ut i butikken med varene på. Mange forhandlere liker våre lastbærere godt, og velger denne enkle løsningen. Deretter går lastbærerne tilbake til grossist som foretar en sortering. Skitne eller ødelagte lastbærere sendes tilbake til oss for vask og reparasjon, mens lastbærere i god stand blir med tilbake til grossistens lager. Deretter er de klare for en ny tur ut til leverandør, og slik fortsetter de å ferdes frem og tilbake i en årrekke.

Les mer om vårt sirkulære løp her.

Vi velger gjenbruk så langt det er mulig

Vår forretningsmodell er sirkulær, og vi velger gjenbruk så langt det lar seg gjøre. Under sine reiser utsettes lastbærerne for harde påkjenninger, og iblant vil de få skader som går utover deres funksjonalitet. Vi velger da, i alle mulige tilfeller, å reparere ødelagte lastbærere. Dermed forlenges levetiden, og vi reduserer den miljøbelastningen som ville forekommet dersom vi i stedet skulle produsert nye produkter. Dette er også en mer kostnadseffektiv løsning enn å produsere nye lastbærere.

Gjennom RFID-sporing har vi også tilegnet oss mye kunnskap som gjør oss i stand til å øke kvaliteten på våre lastbærere ytterligere. Hver gang en lastbærer repareres, lagres informasjon om reparasjonen i våre systemer. Dermed vet vi hvilke områder på pallen eller kassen som er mest utsatt for slitasje og kan gjøre tiltak for å forsterke disse.

Fra lastbærer til nye produkter

Alle gode ting tar slutt en dag, og dette gjelder også livet til våre lastbærere. På et tidspunkt vil det ikke lenger være hensiktsmessig med reparasjon og gjenbruk. Da males plasten opp i sin helhet, og blir til bildeler eller andre plastprodukter. På sikt har vi et mål om at plasten som brukes i våre lastbærere skal kunne gjenbrukes til nye plastpaller.

Vi prøver så langt det lar seg gjøre å la gjenvinningen skje så lokalt som mulig. Mye finner derfor sted her i Norge, mens noe også sendes til Sverige for gjenvinning der.

Veien videre for NLP-pallen

Vi er naturligvis stolte av det ansvaret vi tar for egen plast, og hvordan lastbærerne våre får nytt liv når det ikke lenger er aktuelt med reparasjon. I fremtiden ønsker vi imidlertid at lastbærerne på et tidspunkt skal kunne gjenvinnes til nye paller og kasser etter endt levetid. Med dette vil også det sirkulære løpet vi legger opp til være fullendt.

Det er naturligvis strenge regler og retningslinjer knyttet til dette ettersom lastbærerne brukes til frakt av matvarer, og det med rette. Vi tar matvaresikkerhet på alvor og jobber med å finne en løsning som tilfredsstiller alle krav. Slik det ser ut i dag, tror vi at dette vil dette være en realitet innen kort tid.

Vil du vite mer om våre lastbæreres livsløp, eller ønsker du å ta i bruk vårt system? Kontakt oss her for en hyggelig samtale.