NLPs miljødiplom for 2021

NLPs miljøsertifikat 2021.

Norsk Lastbærer Pool AS (NLP) har fått gjennomført livssyklusanalyser (LCA) av NLP Plastkasse 185 og NLP Plastpall helpall, som viser at de er et godt miljøvennlig alternativ for emballasje og lastbærere til dagligvarehandelen. Analysen ble gjennomført av Østfoldforskning i 2017.

Ser vi på vår livssyklusanalyse av NLP Plastkasse mot tilsvarende analyser for andre emballasjetyper, er plastkassen vår klart det mest miljøvennlige og gir 56% mindre CO2 utslipp. Analysene viser også gode miljøgevinstene ved bruk at NLP Plastpall. En gjenbrukspall i plast som gjenbrukes over tid er bedre for miljøet. Resultatet av livssyklusanalysen viser at vi plastpallen vår reduserer CO2 utslippet med 31 % sammenliknet med en trepall.

Basert på våre to livssyklusanalyser, reduserte NLPs kunder CO2 utslippet med over 4.100 tonn i 2021 ved å velge vårt retursystem og våre gjenbrukspaller og kasser. Og dette kun basert på to av våre seks lastbærere! Denne reduksjonen tilsvarer rundt 49.700 turer fra Oslo til Trondheim med diesel personbil. Det er over 136 turer om dagen…

NLP reparerer svært mange plastpaller, slik at de kan leve enda lengre. I 2021 reparerte vi nesten 70.500 NLP Plastpall helpaller. Ved å reparere disse i stedet for å erstatte dem, reduserte vi CO2 utslippet med ytterligere 35,4 tonn.

Relaterte innlegg