NLP er med på å utvikle neste generasjons matemballasje

NLP er kontinuerlig på utkikk etter nye måter å bidra til å gjøre dagligvarebransjen mer bærekraftig. I 2019 gikk vi sammen med Lycro og Norner og søkte om midler i forbindelse med «Innovasjonsprosjekt i næringslivet», der Norges forskningsråd lyste ut til sammen 1,25 milliarder kroner i Forsknings- og utviklingsstøtte til innovasjonsprosjekter. 

Prosjektet vårt ble innstilt til finansiering i desember 2019. Sammen med våre samarbeidspartnere fikk vi innvilget 6,3 millioner i støtte til utvikling av neste generasjons resirkulert polypropylen og kompositter til gjenvinnbar matemballasje i sirkulær økonomi. Prosjektet ble startet opp i mai 2020.

Dette er «RE-CReATE»

Prosjektet, som har fått navnet RE-CReATE, går ut på at vi ønsker å forske på hvordan vi kan gjenvinne ødelagte NLP gjenbrukskasser til nye kasser for matemballasje. Våre lastbærere er, i likhet med majoriteten av lastbærerne i inn- og utland, laget av plastmaterialet polypropylen. Dette materialet har utmerkede egenskaper knyttet til holdbarhet og renhet, som gjør det ideelt for kontakt med mat.

Kasser i polypropylen kan smeltes om og gjenbrukes, men det stilles strenge krav til plastens renhet før den kan sertifiseres og godkjennes for matkontakt. I dag finnes det ingen kommersiell tilgjengelighet av godkjent resirkulert polypropylen, selv om behovet for polypropylen til bruk ved matkontakt er stort. Det er denne problemstillingen vi sammen ønsker å finne en løsning på.

Gjennom prosjektet RE-CReATE skal vi undersøke og utvikle kommersielt relevante prosesser for resirkulering i samsvar med EUs bestemmelser for helse og matkontakt. Vi vil gjøre dette fra et helhetlig perspektiv, der vi tar stilling til alt fra råvarekjøp, sporbarhet og prosessen rundt resirkulering og rensing, til materialutvikling og produktdesign. Underveis vil vi vurdere hvordan de ulike faktorene spiller inn på produktenes bærekraft. Det overordnede målet for oss i NLP er å finne løsninger som gjør at vi i større grad kan bruke resirkulert plast i våre gjenbrukskasser, som også er godkjent for mat og næringsmidler.

Dette ønsker vi å få ut av prosjektet

Vi har tro på at dette forskningsprosjektet kan lede frem til en enda mer bærekraftig emballasjeløsning for dagligvarehandelen. For oss betyr dette at vi, sammen med våre kunder,  vil kunne minimere vårt klimautslipp ytterligere. Dersom det blir mulig å gjenvinne lastbærerne våre til nye lastbærere, vil dette ta oss enda høyere på avfallstrekanten, og bidra til å kutte det totale miljøavtrykket i dagligvarebransjen. Samtidig vil vi i enda større grad imøtekomme våre kunders ambisjoner knyttet til en sirkulær økonomi.

For prosjekteier Lycro, vil prosjektet i enda større grad befeste dem som en nøkkelleverandør av bærekraftig og sirkulær matemballasje. Det vil føre til implementering av nye systemer og bærekraftig teknologi, som gjør produktene deres tilgjengelige for en enda bredere kundemasse.

Les også om NLPs sirkulære forretningsmodell her.

Vil du vite mer?

Har du spørsmål om prosjektet eller vår forskning, eller lurer på om vårt retursystem for lastbærere kan passe for din bedrift? Da vil vi gjerne at du tar kontakt med oss. Vi er alltid tilgjengelige for en hyggelig prat.