NLP Lastbærere har høy kvalitet

Funksjonelle lastbærere av høy kvalitet

Paller og kasser brukt i varetransport utsettes daglig for mye slitasje. Samtidig er det viktig at de til enhver tid er i god stand, for å sikre optimal beskyttelse av varene som fraktes. Ved å ta i bruk vårt retursystem for paller, kan du være trygg på at du får solide lastbærere. Vi kontrollerer alle lastbærere som kommer inn til vårt lager, og sørger for reparasjoner når det er nødvendig. Dermed kan vi garantere at lastbærerne du får fra oss alltid er funksjonelle og holder høy kvalitet.

Lastbrere

Gode rutiner for kontroll og reparasjon

Vårt retursystem baserer seg på sirkularitet. Lastbærere flytter seg konstant mellom grossister, leverandører, utsalgssteder og våre lagre på Langhus og Melhus. Spesielt pallene, som lett utsettes for uvøren truckbruk og stadig flytter seg mellom ulike aktører, vil på et tidspunkt få skader som svekker deres funksjonalitet. Derfor har vi utarbeidet gode rutiner for å kontrollere tilstanden til våre lastbærere.
Hver gang en lastbærer kommer inn til et av våre høyteknologiske lagre, vil den kontrolleres for skader og slitasje. Skadde lastbærere vil deretter repareres, slik at de er i utmerket stand før de sendes ut på nytt. I tillegg til eventuell reparasjon, vil også alle lastbærere rengjøres grundig for å tilfredsstille hygieniske krav fra våre kunder.

Her kan du lese mer om vårt geniale, sirkulære system.

Sporingsteknologi gir lastbærere av høy kvalitet

Vi jobber kontinuerlig for å sikre høy kvalitet på våre lastbærere. Dette er for å kunne tilby våre kunder et mest mulig funksjonelt og effektivt logistikksystem. Alle våre lastbærere er utstyrt med RFID som muliggjør lagring av informasjon i stort omfang. Blant annet lagrer vi informasjon om hvilke deler av lastbæreren som typisk får skader som krever reparasjon. Dette bruker vi til produktutvikling og -utbedring, slik at vi kan fortsette å tilby stadig mer driftssikre og holdbare lastbærere.

Gjenbruk fremfor noe annet

Bærekraft er et gjennomgående fokus i vår virksomhet, og vi vet at det er produksjonsfasen som står for de største utslippene våre. Derfor er produksjon av nye lastbærere noe vi prøver å unngå så langt det lar seg gjøre. Vi regner at våre paller har en levetid på minimum 10 år, såfremt vi reparerer paller når skader oppstår. Paller som ikke lenger kan repareres, vil gjenvinnes og brukes i produksjon av nye paller og kasser. Dette er en viktig del av vår sirkulære tankegang.

Les mer om vår helhetlige miljøprofil her.

Vil du vite mer?

Kontakt oss gjerne for mer informasjon om hvordan vi opprettholder og jobber for å øke kvaliteten på lastbærerne vi tilbyr våre kunder. Vi er sikre på at vårt system kan hjelpe dere med en mer effektiv transport av varer og annet gods. Du finner vår kontaktinformasjon her