NLP LIGHT – retursystem for småbedrifter

NLP er i stadig utvikling, og prøver hele tiden å tilpasse oss behovene til kundene våre. Noe spennende vi jobber med akkurat nå er et konsept vi kaller NLP LIGHT. Dette er spesielt tilpasset virksomheter som mottar små volum med paller og kasser, og ikke har behov for å sende lastbærerne videre etter at de har fått varene sine.

Akkurat nå er dette tilbudet begrenset til kunder i enkelte kategorier, blant annet bakerier og bedrifter som mottar forsendelser med kjøtt. Her har lanseringen av konseptet vært en suksess og vi jobber derfor med å utvikle tilbudet for å tilpasse det til enda flere bransjer og kundegrupper.

Vil du vite mer om NLP LIGHT eller har innspill på hvordan vi kan få konseptet til å fungere for din bedrift? Ta gjerne kontakt med oss.

Hvorfor NLP LIGHT?

NLP LIGHT er et konsept i vårt retursystem, utviklet fordi vi så behovet for en løsning for returhåndtering av lastbærere for småbedrifter. Flere av våre eksisterende og potensielle kunder fungerer som en sluttdestinasjon for plastpallen eller -kassen. Disse trenger en effektiv løsning for å sende fra seg lastbærerne, slik at de får dem ut av sin saldo og unngår potensielle erstatningsbeløp for tapte lastbærere.

LIGHT-løsningen bidrar til enda bedre oversikt og kontroll av saldo, både for de som mottar og sender fra seg plastpaller og -kasser.

Hvem kan benytte NLP LIGHT?

NLP LIGHT er på nåværende tidspunkt et konsept under utvikling, og derfor ikke åpent for alle. Tanken bak konseptet er imidlertid å åpne det for alle som mottar våre plastpaller og -kasser, men ikke selv er kunde hos oss eller gjør egne bestillinger av produktene våre. Å få på plass en slik løsning vil gjøre det enklere for de små bedriftene å motta varer fra sine leverandører, og for leverandører og grossister å levere til bedrifter som tidligere ikke har hatt et kundeforhold hos oss.

Med NLP LIGHT vil alle vareleveranser med NLP plastpall eller plastkasser gå via NLP sitt system. Dette innebærer at mottaker slipper pantekostnader og kapitalutlegg.

NLP LIGHT i korte trekk

Som LIGHT-kunde hos oss, får du tilgang til en forenklet kundeweb i form av en webapplikasjon. Her er det enkelt å se hvem som er avsender av plastpallene og -kassene man mottar, og melde fra om volumet man ønsker å returnere. Selve returen er det vi i NLP som håndterer, og alt blir naturligvis saldoført i LIGHT-løsningen.

NLP LIGHT er veldig enkelt og oversiktlig, rett og slett!

Kontakt oss for mer informasjon

Ettersom NLP LIGHT vil gjøre poolordningen vår aktuell for enda flere norske bedrifter, er det naturligvis mye logistikk som må på plass før løsningen kan gjøres tilgjengelig for alle. Hittil har imidlertid konseptet blitt tatt godt i mot. Dette motiverer oss selvfølgelig til å utvikle løsningen videre.

Vil du vite mer om NLP LIGHT eller lurer på om dette er en løsning det vil bli mulig for deg å benytte i fremtiden? Ta gjerne kontakt med oss! Vi er alltid åpne for innspill og søker hele tiden å utvikle oss for å tilby et best mulig retursystem for gjenbruks plastpaller og -kasser til våre kunder. Du finner vår kontaktinformasjon her.

Relaterte innlegg