NLP miljøsertifikat/diplom 2020

Tusen takk til alle våre kunder for bruken av NLP sine gjenbruksbare lastbærere.

Vi har sammen med våre kunder redusert CO2 utslippet med over 3.800 tonn i 2020!

Alt vi gjør i Norsk Lastbærer Pool er basert på prinsippet om sirkulær økonomi.

Dette gjenspeiles i hvordan vi drifter returordningen vår, hvordan produktene brukes og hvordan vi reparerer og gjenbruker alle våre lastbærere.

Det er en ren sirkulær forretningsmodell. Les mer om dette her

NLP miljødiplom 2020