NLP Plastpall er bedre for miljøet

Det er god økonomi å bruke NLP Plastpall og bra for miljøet

For oss i Norsk Lastbærer Pool er bærekraft og miljø blant våre aller viktigste verdier. Derfor produserer vi lastbærere med en levetid på ti år, som kan brukes om og om igjen. Når det er sagt, så er det viktig å understreke at de tiltakene vi iverksetter for å redusere utslipp og avfall, ikke går på bekostning av andre faktorer som er viktige for bransjen. Vi jobber blant annet også for å gjøre transporten av lastbærerne så kostnadseffektiv som mulig.

Lurer du på noe i forbindelse med våre lastbærere? Vi hjelper deg gjerne. Kontakt oss her for en hyggelig samtale.

Vi jobber for miljøet

En fullastet lastebil bruker langt mer drivstoff enn det en tom lastebil gjør. Dersom lastebilen i tillegg er lastet med tonnevis av varer på tunge trepaller, kreves det store mengder drivstoff for å komme seg frem i vårt lands kuperte terreng. Vi vet alle at CO2-utslipp er skadelig for miljøet vårt og vi i Norsk Lastbærer Pool jobber konstant for å redusere dette utslippet. Dette er noe vi er bevisst over fra produksjon av lastbærere, til transport, distribusjon og gjenvinning. Vi arbeider også med logistikk og transportvalg for å finne gode miljøvennlige alternativer, og har blant annet mye transport på jernbane i dag.

Spar 140 000 tonn fraktvekt per år

Dagligvarebransjen utgjør om lag 40 % av norsk handel og transport. Dermed vil en forbedring av denne transporten ha stor innvirkning på Norges totale utslipp gjennom transport. Våre beregninger viser at dersom alle aktørene i norsk dagligvare hadde brukt våre plastpaller, ville markedet ha spart omtrent 140 000 tonn fraktvekt på norske veier hvert år. Det ville hatt en enorm innvirkning både med tanke på miljø og med tanke på utgifter til drivstoff.

Les mer om hvordan vi jobber for å redusere utslipp av klimagasser i dagligvarebransjen her.

Mer kostnadseffektiv transport

Selv om miljø og bærekraft er satt i høysetet hos oss, betyr ikke det at de tiltakene vi iverksetter går på bekostning av andre viktige faktorer for dagligvarebransjen. Det at lastebilene lastes med lettere lastbærere og dermed bruker mindre drivstoff er ikke bare positivt for miljøet, men også for økonomien. Jo mindre drivstoff lastebilen bruker, jo mer kostnadseffektiv blir transporten.

Redusert vekt med plastpaller

Det er foreløpig ikke mulig å sikre matforsyning og tilgang på dagligvarer til alle Norges innbyggere uten å transportere en stor del av disse med bil. Vi tar også i bruk transport med jernbane når det er mulig, men det er allikevel sånn at noe transport med lastebil er nødvendig. Derfor er det viktig å gjøre det vi kan for å sørge for at den gjør så lite skade på miljøet som mulig. Ved å fylle lastebilen med så lette lastbærere som mulig bidrar vi til at lastebilen bruker mindre drivstoff og dermed slipper ut mindre klimagasser, i tillegg til at det også blir rimeligere for transportselskapene.

NLP-trekanten for transport og logistikk

NLP-trekanten er en modell som viser hvordan lastbærere med og uten varer transporteres mellom våre lagre, leverandører og grossister. Vårt mål er å redusere antall tomme turer hver lastebil må kjøre, i tillegg til å sørge for at disse turene er så korte som mulig. Derfor har vi sørget for at det ikke er nødvendig for lastebilen å komme innom vårt lager for å hente nye paller. Vi forkorter transporten ved å sende transportørene mellom grossist og leverandør, uten et stopp innom våre lagre, med mindre det er behov for reparasjon og vask av lastbærer.

NLP flyt av lastbære i returordningen

Kontakt oss hvis du har spørsmål

Vi svarer gjerne på dine spørsmål. Kontakt oss her hvis du har spørsmål til våre lastbærere eller vårt distribusjon- og logistikksyst

Relaterte innlegg