NLP Priser 2023

Norsk Lastbærer Pool AS justerer trafikkavgifter for alle sine palle- og kassevarianter fra 1. januar 2023.

Produkt Avsenderavgift Mottakeravgift Trippavgift
Europall 13,12 7,10
NLP Plastpall 7,32 3,45
NLP Halvpall 7,10
NLP 1/3 pall 9,56
360 kasse 2,93
185 kasse 2,54
106 kasse 2,35


Prisjusteringer.

Norsk Lastbærer Pool AS gjennomførte i september 2022 en midlertidig prisreduksjon gjeldende for hele 2022 på EUR Trepall og de tre plastpallevarianter. Fra 1. januar 2023 settes trafikkavgifter for disse produktene tilbake til opprinnelig prisnivå. Trafikkavgift på plastkasser øker fra 1. januar 2023 med 8%.

Prisjusteringene fra 1. januar 2023 skyldes det økte prisnivået på sentrale kostnadsfaktorer for NLP.

Vi gjør oppmerksom på at transaksjoner registrert i desember 2022 som blir fakturert i januar 2023 vil ha gamle priser. Det kan derfor være transaksjoner på faktura for januar 2023 med både gammel og ny pris.

Ny avgift på småordregebyret fra 1 februar 2023.

Småordreavgiften endres til Kr 2000,-NLP LIGHT

 

Beskrivelse Produkt NY pris fra 01.01.23
Avsenderavgift Light Plastpall

35,20

Avsenderavgift Light Trepall

38,00

Avsenderavgift Light Nord Plastpall

65,00

Avsenderavgift Light Nord Trepall

67,70

Transporttillegg henting Plastkasse 185

2,20

Transporttillegg henting Plastkasse 106

2,20

Transporttillegg henting Plastkasse 360

4,40


Prisjusteringer

Grunnen bak dette er dagens situasjon og særdeles da med økte transportkostnader tilknyttet økning den siste tiden av drivstoffpriser. Lastebilnæringen har en indeks på 17% prisøkning og av dette er inntil 10% tilknyttet drivstofftillegg.

Da NLP LIGHT har store kostnader tilknyttet henting av NLP lastbærere i små volum fordelt over flere kunder spredd utover landet, ser vi oss nødt til å justere prisen.

NLP justerer prisen med 10%.