NLP sparer miljøet der vi kan

Bærekraftig drift er et viktig fokusområde for oss i NLP. Vi har bygget opp et system som gjør det enklere for oss og våre kunder å spare miljøet i logistikk- og transportleddet. Samtidig tar vi daglig en rekke valg som hjelper oss med å kutte egen ressursbruk og redusere utslipp fra egen virksomhet.

 Les mer om vårt bærekraftige system og hvordan vi bidrar til at Norge skal nå sine klimamål innen 2030.

Oppvarming med fjernvarme

At våre store lagre krever oppvarming kommer vi ikke utenom. Det vi kan gjøre, er å sørge for at dette skjer på en bærekraftig måte. Under våre lagre på Langhus og Melhus har vi derfor installert fjernvarmesentral. Dermed kan vi bruke fjernvarme til oppvarming av bygningene. Samme energikilde bruker vi også til å varme opp vann til våre vaskeanlegg. Vannet gjenbruker vi i den grad det er mulig. Dette gjør at vi både sparer strøm og reduserer vannbruken vår til et minimum av det som er nødvendig.
I tillegg til å spare strøm ved bruk av fjernvarme, gjenbruker vi varmen maskinene våre slipper ut. Den gjenbrukte varmen brukes blant annet til oppvarming av lager og kontorer.

Varsom bruk av kjemikalier

Ettersom våre lastbærere benyttes til transport av matvarer, stilles det strenge krav til grundig rengjøring mellom turene. Disse forholder vi oss naturligvis til. Samtidig ønsker vi å ta gode og gjennomtenkte valg når det kommer til bruk av kjemikalier under vaskeprosessen. Vi har derfor gjort en grundig vurdering av sammensetning på de vaskemidlene vi bruker, og er bestandig på leting etter skånsomme alternativer.
I henhold til lovverket har vi også godkjent anlegg for utskilling av kjemikalier. Dersom noe mot all formodning skulle gå galt i våre lokaler, er vi i det minste sikre på at kjemikaliene ikke forsvinner ned i bakken.

Overbevisende livssyklusanalyser

Vi ønsker å kunne dokumentere valgene vi tar og effekten disse har på miljøet. Blant annet har vi gjennomført grundige livssyklusanalyser av våre lastbærere, for å kartlegge hvor mye de har spart miljøet i form av CO2-utslipp. Resultatene har vært overbevisende, med en reduksjon på 31 og 56 prosent sammenlignet med henholdsvis trepaller og engangsemballasje i papp.

Vi vil fortsette å ta miljøvennlige valg

Vi er stolte av å ha utviklet et miljøvennlig logistikksystem for aktører med transportbehov, og av vårt gjennomgående miljøfokus som ligger til grunn for de beslutningene vi tar i det daglige. Å ta valg som gagner miljøet er naturligvis noe vi må fortsette med i årene fremover. Byggene våre er for eksempel tilrettelagt for solcellepanel, og selv om dette ikke er en strømkilde vi benytter oss av i dag er dette noe som kan vurderes på sikt. Videre både tilrettelegger vi for og oppfordrer våre ansatte til å kjøre elektrisk. Samlet vet vi at alle de små tiltakene vi gjør har en effekt, og vi vil fortsette å ta valg for å drive så miljøvennlig som mulig.

Har du spørsmål om våre miljøtiltak eller vårt bærekraftige logistikksystem kan du kontakte oss her.