Ny adm dir overtar NLP i kraftig vekst

Rune Myrmel ny Administrerende Direktør i Norsk Lastbærer Pool AS

Ved årsskiftet gikk Ragnar Strand av som administrerende direktør i Norsk Lastbærer Pool AS etter 14 år i jobben. Strand var den første ansatte i NLP, og har vært sentral i oppbyggingen av NLP til et velfungerende bransjeselskap som håndterer lastbærere gjennom hele verdikjeden og som sikrer gjenbruk og sirkularitet.

Fra samme tidspunkt overtok Rune Myrmel som ny adm dir i NLP. Myrmel kommer sist fra stilingen som daglig leder i materialselskapet Norsk Metallgjenvinning AS, og har lang erfaring fra norsk dagligvarebransje hvor han bl.a. har jobbet i Lilleborg, Stabburet og Orkla ASA. Han har også deltatt i NLPs styre i perioden 2006 – 2016, hvorav to år som styreleder.

NLP hadde en volumøkning på nærmere 10% i 2020 som følge av økte volumer i dagligvarebransjen, og forventer at volumøkningen fortsetter inn i 2021 så lenge Korona-situasjonen vedvarer. Det gode samarbeidet med NLPs kunder gjør at man i fellesskap klarer å løse de utfordringer som denne kraftige volumøkningen medfører.

NLP ser frem til fortsatt godt samarbeid med sine kunder i 2021!