Ny Administrerende Direktør i Norsk Lastebærer Pool AS

Til NLPs kunder og samarbeidspartnere

Etter 14 år som administrerende direktør i NLP går Ragnar Strand av med pensjon ved utgangen av 2020. Strand var den første ansatte i NLP og har ledet selskapet fra det ble etablert i begynnelsen av 2006.

Styret i NLP har ansatt Rune Myrmel som ny adm dir, og han vil tiltre primo november. Myrmel er i dag daglig leder i materialselskapet Norsk Metallgjenvinning AS, og har lang erfaring fra norsk dagligvarebransje. Han har også deltatt i NLPs styre i perioden 2006 – 2016, hvorav to år som styreleder.

 

Styret  vil takke Strand for en formidabel innsats med å etablere og bygge opp NLP til det bransjeselskapet vi ser i dag, og samtidig ønske Myrmel velkommen og lykke til i den nye jobben.

Med vennlig hilsen

Stian Kjellemyr Eilertsen

Styreleder Norsk Lastbærer Pool AS