INFORMASJON TIL VÅRE KUNDER – PRISENDRING 2021

NLP har i 2020 hatt god volumvekst samt en effektiv drift som legger grunnlag for reduserte priser i 2021.

Styret i Norsk Lastbærer Pool AS har sammen med Administrasjonen bestemt at NLP skal redusere avgiftene for 2021.

NLP har i 2020 hatt god volumvekst samt en effektiv drift som legger grunnlag for reduserte priser i 2021.

Den midlertidige prisreduksjonen i 2020 de siste 4 måneder varslet i brev 28 september gjelder frem til og med 31. desember 2020.

De nye prisene gjeldende fra 1. januar 2021 blir som følger:

 

Priser i 2021 Europall Plastpall Halvpall 1/3-pall 360-kasse 185-kasse 106-kasse
Trippavgift 7,72 10,39 2,71 2,35 2,18
Avsenderavg. 14,58 7,47
Mottakeravgift 7,89 3,52

 

Ordinære priser 2020 Europall Plastpall Halvpall 1/3-pall 360-kasse 185-kasse 106-kasse
Trippavgift 7,88 10,60 2,77 2,40 2,22
Avsenderavg. 15,35 7,86
Mottakeravgift 8,30 3,70

 

Vi gjør oppmerksom på at transaksjoner generert i desember 2020 som blir fakturert i januar 2021 vil ha de midlertidige prisene som gjaldt for perioden 1. september – 31. desember 2020. Det vil derfor kunne fremkomme transaksjoner på faktura for januar 2021 med både ny og midlertidig pris på samme avgift.