Pålitelig, innovativ og langsiktig

Pålitelig, innovativ og langsiktig logistikkleverandør

NLP står bak et unikt og miljøvennlig retursystem for lastbærere i dagligvarebransjen. Det overordnede målet med systemet er å effektivisere og forenkle logistikkaspektet for aktørene i bransjen, på en måte som reduserer skadelige utslipp og ivaretar miljøet. Vi ønsker å være det foretrukne valget når grossister og leverandører trenger lastbærere, for å få fraktet varer fra ett sted til et annet.

Av dagligvarebransjen, for dagligvarebransjen

NLP ble stiftet på bakgrunn av et ønske om å standardisere lastbæreren i dagligvarebransjen. Dette innebar å fremstille standardiserte plastkasser og -paller. På eiersiden står bransjeorganisasjonene DLF og DMF, som hver eier 50% av selskapet. Ettersom NLP er en bransjeløsning, ligger ikke fokuset på å oppnå mest mulig overskudd.

Våre verdier

Vår drift og beslutningene vi tar, skal til enhver tid være forankret i våre nedtegnede verdier. Gjennom disse verdiene lover vi å drive vår virksomhet på en pålitelig, innovativ og langsiktig måte.

Pålitelig

Vi i NLP ønsker å fremstå som en pålitelig og stabil aktør i logistikkbransjen. Et av våre mål er å kunne garantere at pallene og kassene som bestilles leveres til avtalt tid. Vi vet at våre kunders drift avhenger av at lastbærere er tilgjengelig når leveranser skal kjøres ut. Eventuelle forsinkelser vil kunne medføre tap og ekstra kostnader.
For å sikre oss på dette området leier vi lagerplass hos ulike grossister spredt over hele landet, slik at lastbærerne ikke nødvendigvis må kjøres ut fra vårt hovedlager på Langhus.

Muligheten for å kjøre lokal, lar oss levere lastbærere til våre kunder på kort varsel. I tillegg ivaretar vi miljøaspektet gjennom å kjøre kortere strekninger når det lar seg gjøre. Ideelt sett skal våre kunder ikke trenge et eget lager for transportemballasje, fordi de vet at vi alltid leverer.

Innovativ

Vårt logistikksystem er innovativt og moderne, og har vekket interesse hos flere internasjonale aktører i bransjen. Systemet har både praktiske, miljømessige og sosiale fordeler, og er utviklet slik at et fordelaktig aspekt ikke trenger å gå på bekostning av et annet. Dermed kan vi levere en effektiv og bærekraftig løsning, til en konkurransedyktig pris.

Systemet forenkler vareflyten for kundene, samtidig som produktene forenkler manuell håndtering på deres lagre. Lastbærerne er utformet med tanke på å redusere de daglige belastningene som lagerarbeidere utsettes for. Ettersom lastbærerne er standardiserte, egner de seg svært godt for automasjon på lagre da de går godt i tekniske anlegg. På vårt hovedlager på Langhus er de fleste prosessene helautomatisert. Blant annet utføres transport på lageret av AGV’er, lagerroboter som navigerer automatisk i henhold til ordre.

Langsiktig

Vi har en visjon om en bærekraftig fremtid, og dette gjenspeiles i alt vi gjør. Vårt ønske er å bidra til reduksjon av klimautslipp og miljøbelastninger der det er mulig, men allikevel være i stand til å levere et pålitelig og kostnadseffektivt tilbud til alle aktører med behov for effektive logistikkløsninger.

Vi er stolte av å ha fremstilt et bærekraftig produkt som kan gjenbrukes og repareres, og dermed har lang levetid. Når det ikke lenger er hensiktsmessig å reparere produktet, vil det gjenvinnes i sin helhet. På denne måten tar vi ansvar for den plasten vi bruker. I tillegg til et miljøvennlig produkt er også logistikken vår bærekraftig. Dette kommer til uttrykk gjennom effektive transportruter ved transport, høy fyllingsgrad i bilene og en rekke miljøbesparende tiltak ved NLPs fabrikk og vaskeanlegg.

Vi har utført analyser for å kunne dokumentere vår egen miljøprofil. Les en sammenfatning av våre studier her.

Vil du ha mer informasjon?

Vi svarer gjerne på spørsmål om våre plastpaller og vårt smarte logistikksystem.
Vår kontaktinformasjon finner du her.