NLP priser 2022

NLP endrer trafikkavgifter på alle paller og kasser fra 1 januar 2022.

 

Produkt Avsenderavgift Mottakeravgift Trippavgift
Europall 13,12 7,10
NLP Plastpall 7,32 3,45
NLP Halvpall 7,10
NLP 1/3 pall 9,56
360 kasse 2,71
185 kasse 2,35
106 kasse 2,18

 

Vi gjør oppmerksom på at transaksjoner registrert i desember som blir fakturert i januar vil ha gamle priser. Det kan derfor være transaksjoner på faktura for januar med både gammel og ny pris.  

 Endring i oppgjørspris for Europall 

Oppgjørspris for Europall ved saldooppgjør endres fra 34 kr pr pall til 36 kr pr pall. Denne endringen trer i kraft fra og med saldooppgjøret for januar som kjøres 31. januar 2022.