I dag effektiviserer vår poolordning hverdagen for aktører i dagligvarebransjen over hele landet. Det er vi naturligvis veldig stolte av.

Da vi begynte utviklingen av vårt retursystem for plastpaller, var dette for å få kontroll på palleflyten i dagligvarebransjen. Et krav var at de nye pallene måtte fungere minst like godt som det trepallene allerede gjorde, men vi har hele tiden jobbet for å levere noe som fungerer enda bedre.

Bærekraftig, men også effektivt og lønnsomt

Dagligvarebransjen har en viktig rolle i arbeidet mot Norges mål om 40 % reduksjon av norske klimagassutslipp innen 2030. Det er derfor viktig at bransjen tar bærekraftige valg knyttet til sin drift. Dette kan likevel ikke gå på bekostning av effektivitet og lønnsomhet for bedriftene.

NLP både eies og driftes av våre kunder, gjennom bransjeforeningene DLF og DMF. Dermed har vi også et genuint ønske om at vårt system skal bidra til vekst for alle som tar det i bruk.

Kostnadseffektiv leieordning

Ettersom vår modell er en poolordning, baserer den seg på leie av produkter. Våre kunder betaler døgnleie for de dagene de har våre lastbærere hos seg, og betaler dermed kun for det de bruker. Samtidig vil de få reduserte investeringskostnader og utgifter til leie av lager. En annen fordel er at kundene våre aldri behøver å forholde seg til ødelagte lastbærere. Lastbærerne de mottar fra oss er alltid i utmerket stand.

Robuste lastbærere gir mindre svinn

En av grunnene til at vi har valgt plast som produksjonsmateriale, er at det gir oss robuste lastbærere som beskytter varene under transport. For leverandører og detaljister betyr dette mindre svinn, og at en større andel varer ender opp hos sluttbruker.

Effektive prosesser på lageret

Våre lastbærer har standardiserte formater. Dette gir forutsigbarhet og effektive prosesser på lageret. Lastbærerne egner seg utmerket for automasjon, men er også velegnet for manuell håndtering. Pallene har lavere vekt enn trepaller, mens kassene har håndterlige størrelser og er lette å flytte rundt. De kan dessuten stables i og på hverandre når de ikke er i bruk. Dette er faktorer som gir plassbesparelse og lavere belastning for alle som jobber på lageret.

Fra lastebilen til butikkhyllen

I en hektisk hverdag verdsettes løsninger som sparer tid. Tilbakemeldingene vi får fra kundene våre, tilsier at våre lastbærere gjør dette for dem. Med sine hensiktsmessige størrelser og delikate utforming, er det mange som velger å sette lastbærerne rett ut i butikken etter at de ankommer fra grossist. Spesielt ⅓-pallen og plastkasse 106 og 185 egner seg godt til display.

Korte transportstrekninger og høy leveringssikkerhet

Vi forstår hvor viktig det er for våre kunder å få sine lastbærere levert i tide. Leveres lastbærerne for sent, kan dette i verste fall føre til stans i produksjon og tapte inntekter. Dette skal ikke være en risiko våre kunder må ta. Vi har egne, store lagre på Langhus og Melhus, men leier også lagerplass hos grossister over hele landet. Dette gir miljøgevinst, ettersom vi unngår lange transportstrekninger. Like viktig er det at det gir kundene stabilitet og forutsigbarhet, ved at paller og kasser aldri er langt unna når de legger inn sin bestilling.

RFID gir uante muligheter

Alle våre paller og kasser er utstyrt med RFID-brikker, for å legge til rette for sporing og lagring av data. Vi bruker RFID til å registrere paller som går inn og ut av vårt lager, men også informasjon om vask og reparasjon. Informasjonen vi tilegner oss brukes blant annet til produktutvikling.

Hvordan din bedrift ønsker å utnytte teknologien som ligger i RFID er helt opp til dere. Vi sørger i hvert fall for at dere har alle muligheter tilgjengelig.

Vil du ha mer informasjon om vårt system?

Jobber du i dagligvarebransjen, og lurer på om vi kan bidra til å effektivisere deres hverdag?
Kontakt oss gjerne for en uforpliktende og hyggelig samtale.

Relaterte innlegg