RFID kan gi mange fordeler

I dagligvarebransjen er det til enhver tid en stor mengde varer i omløp. Samtidig innføres stadig mer skjerpede krav til kontroll og dokumentasjon. Det fører til at det er nødvendig å ha kontroll på og oversikt over vareflyten. Derfor er alle våre plastpaller og -kasser merket med en unik RFID-chip

I denne merkingen ligger muligheten til effektiv logistikkhåndtering og sporing av varer. Selv bruker vi disse mulighetene aktivt i våre driftsanlegg, og det er opp til våre kunder om de også ønsker å benytte seg av disse mulighetene.

Hvordan fungerer RFID?

Alle våre helpaller har fire RFID-brikker. Våre øvrige paller og kasser har to brikker hver. Disse kan brukes til sporing. Gjennom disse brikkene får hver enkelt lastbærer en egen identitet. I dette ligger det utallige muligheter. Med teknologien og grunnmuren på plass, er det opp til kundene å utnytte dette systemet best mulig.

Sparer tid og reduserer kostnader
Merkingen gjør at en rekke feil under logistikkhåndteringen kan oppdages raskere. Dette fører til mer effektiv logistikk og reduserer mulighetene for feil. På våre store driftsanlegg på Langhus og Melhus brukes sporingssystemet knyttet til RFID-brikkene aktivt. Disse mulighetene er også tilgjengelige for andre dersom det skulle være ønskelig.

I RFID-merkingen ligger det også muligheten for å spare tid og sørge for at vareflyten blir mer effektiv. Dersom kundene våre benytter seg av sporingsmulighetene dette gir, kan pallene identifiseres automatisk når de ankommer lageret. Dette fjerner behovet for manuell telling og registrering.

Kontroll på egne verdier
Det lønner seg også å spore lastbærerne for å unngå unødvendige kostnader. Mange grossister og leverandører tenker kanskje ikke over hvilken verdi pallene og kassene har. Likevel vil mange aktører ofte ha store kvantum med lastbærere ute i rotasjon, og dette er verdier det vil lønne seg å ha kontroll på.

For hver pall som mistes, ødelegges, rotes bort eller sendes ut av retursystemet mens den er ute hos en kunde, påløper et erstatningsgebyr på mellom 125,- og 400,- avhengig av pallens størrelse. Dette er kostnader som kan unngås, ved at man aktivt utnytter muligheten for sporing som ligger i RFID-chipene.

Dokumentasjon av miljøaspekter
Med RFID-merking får hver lastbærer en unik identitet. Dette gjør det mulig for oss å dokumentere hvordan produktene våre gir miljøgevinst. Vi dokumenterer blant annet levetiden på hver enkelt lastbærer, og kan bruke disse tallene til å støtte opp under egen forskning.

I tillegg lagres informasjon om hvor mange ganger en lastbærer repareres i RFID-brikken. Dermed kan det dokumenteres hvordan vi aktivt arbeider for å forlenge hver lastbærers levetid, og med det kutte miljøkostnadene ved produksjon.

Vil du ha mer informasjon om mulighetene RFID-sporing byr på? Ta kontakt, så svarer vi på dine spørsmål.

Relaterte innlegg