Når du har en NLP plastpall stående i din butikk eller på ditt lager, betaler du en fastpris i døgnleie. Dette er en rimelig og kostnadseffektiv løsning. I tillegg er det en stor fordel for butikkene at våre paller ikke genererer avfall. Når du er ferdig med pallen, blir den helt enkelt sendt tilbake til vårt lager for vask og re-distribusjon, eller rett ut til ny kunde.

Har du spørsmål eller ønsker å bli kunde hos oss? Kontakt oss gjerne her.

Økonomiske fordeler

Å bruke våre paller har en rekke økonomiske fordeler. Vi opererer med rimelige døgnleiepriser på våre produkter. I tillegg kan vi som en pålitelig aktør sørge for at du får leveransen levert på riktig sted til avtalt tid, uavhengig av om du holder til i en storby eller i distriktene.

Bærekraftig og miljøvennlig alternativ

Bærekraft og miljø er det aller viktigste for oss i Norsk Lastbærer Pool. I tillegg til at våre lastbærere er et kostnadseffektivt alternativ, er det også en mer miljøvennlig løsning sammenlignet med annen emballasje. Pappemballasje genererer mye avfall hos de enkelte butikkene, og ikke alle har store nok lagre til å håndtere dette på en hensiktsmessig og praktisk måte. Dessuten gir pappemballasje mindre beskyttelse, hvilket igjen fører til en del brekkasje og mye matsvinn.

Her kan du lese mer om våre 100 % gjenvinnbare plastpaller og vår helhetlige miljøprofil.

Pålitelig og stabil aktør

Norsk Lastbærer Pool er en pålitelig og stabil aktør i dagligvarebransjen. Vårt mål er å alltid levere plastpaller og -kasser på riktig sted til avtalt tid. Vi er fullstendig klar over at dagligvarebransjen er avhengig av stabil varelevering. Forsinkelser og kansellerte leveranser kan føre til store økonomiske tap for den enkelte bedriften. Vårt smarte logistikksystem er tilrettelagt slik at vi kunden skal unngå slike hendelser.

Les mer om vårt smarte logistikksystem for grossister og leverandør her.

Lokale lagre

Vi har over 50 lokale lagre spredt rundt i landet. Dette gir oss muligheten til å kunne ha kort leveringstid dersom det skulle være nødvendig. Det er dessuten en miljøvennlig måte å drive transport på, ettersom transportørene ikke nødvendigvis trenger å kjøre mange lange turer.

Mer informasjon?

Har du lyst til å begynne å bruke våre produkter? Eller har du spørsmål til oss angående NLP lastbærere eller vår returordning? Kontakt oss gjerne her, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan.