Det er mange gode grunner til å velge Norsk Lastbærer Pool som din logistikkleverandør. Vårt intelligent utformede retursystem for paller gir en rekke fordeler for både grossister og leverandører. Har du behov for et effektivt og bærekraftig system for varetransport? Her gir vi deg seks gode grunner til å velge NLP.

1. Sirkulært system gir miljøfordeler

Hele vårt system er basert på sirkularitet. Dette gir økt effektivitet i hverdagen samt flere miljømessige fordeler. Våre produkter er i konstant rotasjon mellom oss og leverandører og grossister i ulike bransjer. Dermed får vi full utnyttelse av våre produkter og unngår at lastbærere går tapt.
Gjenbruk er et viktig element i vår modell, og våre lastbærere har en levetid på minimum 10 år. Vi prioriterer reparasjon av paller fremfor produksjon av nye, noe som reduserer miljøskadelige utslipp knyttet til vårt retursystem. Når en av våre plastprodukter har nådd slutten av sin levetid, kan den gjenvinnes i sin helhet og bli til nye produkter.

NLPs sirkulære forretningsmodell

Les mer om vår sirkulære forretningsmodell her.

2. Bedre logistikk

Vårt system er laget for å gi et pålitelig, stabilt og sikkert emballasjetilbud til aktører med behov for transport av varer. I tillegg til at vi har egne lagre på Langhus og Melhus, leier vi lagerplass hos alle våre grossister. Dette gjør at vi kan ha kortere transportstrekninger samtidig som vi alltid har tilgjengelige lastbærere i nærheten av våre kunder.
Målet er at vår leveringssikkerhet skal være så høy at kundene våre ikke skal føle behov for å lagerføre egne paller. Samtidig skal det effektivisere deres leveranseprosesser.

Les mer om hvordan systemet bidrar til trygg, effektiv og lønnsom logistikk her

3. Kostnadseffektiv løsning

Som kunde hos oss låner du det antall lastbærere du har behov for mot at du betaler en liten engangsavgift samt en døgnleie. Du kan ha lastbæreren så lenge du ønsker, og betaler kun for denne perioden.
Med andre ord slipper du å investere i egen emballasje til transport av dine varer. Fra oss får du alltid levert rene og funksjonelle paller og kasser til avtalt tid.

4. Reduserer matsvinn

Gode emballasjeløsninger bidrar til å redusere matsvinn. Våre paller og kasser gir økt stabilitet og beskyttelse under transport. Dermed vil færre varer skades mens de fraktes, og flere vil kunne selges hos sluttkunde. Utformingen på våre plastkasser bidrar også til god luftsirkulasjon og kjøleeffekt. Dette gir bedre kvalitet og holdbarhet på varene som fraktes.

Les mer om hvordan våre lastbærere bidrar til å redusere matsvinn her.

5. Bedre arbeidsmiljø

Ved å velge løsninger som tar høyde for å bedre sosiale faktorer, tilrettelegger man for økt effektivitet og trivsel på arbeidsplassen. Våre paller og kasser er letthåndterlige og praktiske, noe som letter hverdagen til de som arbeider med håndtering av leveranser.
Pallene veier betydelig mindre enn for eksempel trepaller, noe som minsker belastningen for de som har oppgaven å flytte dem rundt. Dessuten unngår man plager som tørre hender og flis i fingrene etter håndtering av paller i tre. Våre mindre kasser egner seg godt til display, og kan plasseres rett i butikkhyllen etter levering. Dette sparer dere for arbeid med å laste av og stable varer.

6. Innovative løsninger

Vårt logistikksystem er høyteknologisk og innovativt, og legger til rette for automatiserte prosesser. Vi tenker alltid fremover, og jobber kontinuerlig for å utvikle våre produkter og vårt system.

Ettersom vi er eid av våre kunder, er det i vår interesse at systemet skal fungere best mulig for alle som bruker det i hverdagen. Derfor gjør vi stadig vekk vurderinger av tiltak som vil forbedre totaltilbudet, og søker å utvide tilbudet slik at det blir tilgjengelig for aktører i enda flere bransjer.

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål om vårt retursystem for lastbærere.