Alt vi gjør i Norsk Lastbærer Pool er basert på prinsippet om sirkulær økonomi. Dette gjenspeiles i hvordan vi drifter returordningen vår, hvordan produktene brukes, og hvordan vi reparerer og gjenbruker alle våre lastbærere. Det er en ren sirkulær forretningsmodell.

En sirkulær forretningsmodell
Poolordningen vår er en ren sirkulær forretningsmodell. Dagligvarebransjen leier lastbærere av Norsk Lastbærer Pool, som eier og distribuerer alle plastpaller og -kasser. Poolordningen gjør det mulig for alle våre kunder å dele på produktene våre, slik at ingen midler blir stående ubrukt. Vi etterstreber dessuten sirkulær produksjon, og ønsker på sikt å kunne bruke gjenvunnet materiale fra våre egne produkter til å produsere nye lastbærere. Det er svært streng lovgivning rundt dette i dag, ettersom alle som produserer varer som brukes til matvarer må forholde seg til strenge retningslinjer. Derfor er dette noe vi fremdeles jobber mot og håper å få på plass i fremtiden.

NLPs sirkulære forretningsmodell

Lastbærerens sirkulære livsløp
En NLP-lastbærer har et sirkulært livsløp. Den sendes ut fra vårt lager på Langhus, leies og brukes av en av våre kunder, før den returneres til vårt lager for vask og eventuelle reparasjoner. Våre kunder betaler døgnleie når de har en pall eller en kasse stående på lager eller i butikk. På den måten sikrer vi at alle våre lastbærere fortsetter å være en del av den evige flyten, og ikke forsvinner i vareflyten eller under transport.

Vår sirkulær løsning i noen enkle steg!


Vi etterstreber smart logistikk

Vi benytter oss alltid av transportører som allerede er i drift. Det gjør vi fordi vi ønsker å bidra til at så få biler som mulig kjører tomme turer. Derfor har vi heller ingen egne transportører, men benytter oss av de som allerede kjører de strekningene vi har behov for å dekke. Når vi nå beveger oss inn i sjømatnæringen, er dette et prinsipp som er svært viktig for oss i NLP. Vi etterstreber smart logistikk og jobber for at en bil som har levert fisk i Europa, kan ta med seg våre tomme plastkasser tilbake til oss for vask og eventuelle reparasjoner.

Kontakt oss for mer informasjon
Er du interessert i å vite mer om sirkulær økonomi og vår forretningsmodell? Eller har du behov for lastbærere og ønsker mer informasjon om våre produkter? Kontakt oss gjerne her så skal vi svare på dine spørsmål.

Relaterte innlegg