Slik fungerer vårt retursystem

Vårt retursystem for lastbærere er et av de beste i bransjen på verdensbasis. Systemet er utviklet med bakgrunn i et ønske om å standardisere lastbærere, som for eksempel NLP Plastkasser eller NLP Plastpaller, samt EUR trepall, i dagligvarebransjen, med lavest mulig miljøkostnad.

Retursystemet er en ordning for, og eid av bransjen, i form av 50% eierskap til hver av de to bransjeforeningene DLF og DMF. Målet er ikke å oppnå profitt, men at det skal finnes en løsning som sørger for enkel og effektiv logistikk mellom vårt driftsanlegg, grossister og leverandører.

Slik er flyten i returordningen
Våre lastbærere følger et sirkulært løp, mellom oss, leverandører og grossister i dagligvarebransjen.

Vi streber kontinuerlig etter å ha kortest mulige transportstrekninger på våre leveranser.

Når en leverandør bestiller et parti lastbærere, sendes dette enten fra vårt hovedlager eller fra lageret til nærmeste grossist. Leverandøren pakker varen på lastbæreren før den sendes til grossisten, som derfra frakter varene ut til butikkene. De tomme lastbærerne sendes enten tilbake til leverandøren eller til vår fabrikk for kontroll og vask. Når det er nødvendig, repareres lastbærerne. Deretter er de klare for å sendes ut på nytt.

Våre plastpaller og plastkasser
I vårt produktsortiment har vi plastpaller og plastkasser i ulike størrelser. Kassene har en standardstørrelse på 400 mm bredde x 600 mm lengde, og kommer i tre ulike høyder for å passe ulike formål. Plastpallene kommer i formatene:

NLP Plastpall Helpall 800mm x 150mm x 1200mm
NLP Plastpall Halvpall 600mm x 150mm x 800mm
NLP Plastpall ⅓-pall (Displaypall) 400mm x 149mm x 800mm

En stor fordel med våre produkter i plast er at de er enkle å håndtere. Det er ikke nødvendig med pakking eller bretting når kassene skal transporteres, og det harde materialet beskytter varene bedre enn annen emballasje. Dette fører igjen til redusert matsvinn, ved at flere varer faktisk kan selges hos forhandlerne.

Du betaler for den tiden du har lastbæreren
Vårt prissystem er spesielt i den forstand at leverandører og/eller grossisten betaler en liten avgift per bestilt pall eller kasse, og deretter en leiekostnad per døgn for tiden kunden har produktet på sin lokasjon. Det er opp til den enkelte butikken å bestemme om de vil sende fra seg pallen når de har fraktet det de skal, eller om de vil fortsette å betale leie, og bruke den til display i butikk.

Gjenbruk og gjenvinning
Pallene våre er 100% gjenvinnbare. Vi reparerer paller med skader, og anslår at de normalt har en levetid på minst 10 år. Når det ikke lenger er hensiktsmessig å reparere pallene, gjenvinnes de og blir til nye produkter. Dermed har vi kontroll på hvor plasten vår blir av og kan stå inne for produktet vi lager, vurdert ut i fra et miljømessig perspektiv.

I 2019 reparerte vi omtrent 115 000 paller. Dette er 1150 000 paller vi ikke trengte å produsere på nytt, og dette gagner såklart miljøet.

Full kontroll med RFID-merking
Alle våre lastbærere er merket med RFID-brikker, som kan anvendes i sporbarhetsløsninger. I denne merkingen ligger muligheten til effektiv transport og sporing av varer, og det er opp til kundene våre å benytte seg av disse i den grad de ønsker det. Dette systemet kan blant annet erstatte manuell registrering av varemottak, og gir løpende oppdateringer om alle relevante forhold rundt den enkelte pall eller kasse.

Annen informasjon, som hvor mange ganger en pall er vasket og reparert, registreres også. Merkingen gir utallige muligheter, og det er opp til deg som kunde å velge ut de områdene som din virksomhet vil ha nytte av. RFID-teknologien kan integreres i egne systemer, og kan bygges ut som man ønsker.

Webbasert løsning
Det skal være enkelt og oversiktlig å være kunde hos oss. Når du er registrert som kunde, får du tilgang til vår webportal. Her administrerer du egne bestillinger, og ser til enhver tid hvor mange paller du har ute.

Lurer du på noe rundt vårt retursystem? Ta gjerne kontakt med oss, så svarer vi på dine spørsmål.