Smart logistikk for leverandører og grossister

Vårt logistikksystem er en gunstig, trygg og effektiv løsning for alle leverandører og grossister i dagligvarebransjen.

Vi har utviklet standardiserte lastbærere i plast for enklere automatisk og manuell håndtering. Alle våre plastprodukter er merket med RFID-chiper. I denne merkingen ligger muligheten til effektiv transport og sporing av varer, og det er opp til kundene våre å benytte seg av disse i den grad de ønsker det.

Hvordan fungerer det?
Fra en av våre mer enn 50 lokale lagre, eller fra vårt hovedlager på Langhus like utenfor Oslo, sender vi ut avtalt antall lastbærere, både paller og kasser, til de ulike leverandørene. Lastbærerne lastes på lastebiler, kjøres direkte til avtalt lokasjon, og ankommer til avtalt tid. Hos leverandøren pakkes lastbærerne med produkter. De produktene som egner seg for pakketering på hel-, halv, og ⅓-pall pakkes slik, mens mindre produkter, som frukt og grønt, samt rødt og hvitt kjøtt, pakkes i våre plastkasser.

Når lastbærerne er pakket ferdig, emballeres de om nødvendig, før de sendes ut til produsent eller grossist. Hos grossist lagres produktene før de sendes videre til forhandler eller butikk. Hos forhandler pakkes varene ut av lastbæreren, eller plasseres direkte i butikk-og frysehyller. Deretter er det opp til butikkene om de sender retur via grossisten, eller ønsker å beholde lastbærerne i butikkhyllene. Når butikkene sender lastbæreren tilbake til grossist, sender grossisten dem til oss for eventuelle reparasjoner, vask og redistribusjon.

Les mer om hvordan vårt retursystem fungerer her.

Innovativt, høyteknologisk og automatisk system
Dette er et logistikksystem som gir leverandører og grossister mange fordeler. En av hovedgrunnene til at Norsk Lastbærer Pool startet opp, var ønsket om å produsere standardiserte lastbærere som var enkle å håndtere. I tillegg er alle lastbærerne merket med RFID-chiper, hvilket muliggjør sporing og kontroll i verdikjeden, samt oversikt over hvor mange lastbærere som befinner seg på lager.

Vårt system gjør arbeidshverdagen til leverandører og grossister tryggere, mer effektiv og mer lønnsom. I tillegg er dette en miljøvennlig løsning som baserer seg på bærekraft og langsiktige målsetninger.

Kontakt oss om du har spørsmål
Vil du vite mer om hvordan vårt automatiske system fungerer? Kontakt oss her for en hyggelig samtale og mer informasjon.