Dagligvarehandelen er en bransje i rask utvikling og behovet for å ta i bruk ny teknologi blir stadig viktigere. Vårt system er høyteknologisk og innovativt, og svarer til de kravene bransjen stiller i dag.

Dette har vi sørget for ved blant annet å utstyre alle våre plastpaller og -kasser med en RFID-chip. Den unike identifikatoren kan brukes til å kontrollere flyten av lastbærere i verdikjeden. Kundene kan også benytte informasjonsnettverket til å forbedre og effektivisere sine interne verdikjeder.

RFID-chip gir unik identitet
Alle våre lastbærere har RFID-chiper som gir det enkelte produktet en unik identitet. I denne merkingen ligger det enorme muligheter for effektiv transport og sporing av varer, og det er opp til kundene våre å benytte seg av disse i den grad de ønsker.

Alle lastbærere er merket
Alle våre lastbærere er merket med RFID-chiper.Chipene er strategisk plassert slik at det skal være mulig å skanne dem på en enkel og effektiv måte. På våre helpaller er det derfor fire chiper, men kassene, halvpallene og ⅓-pallene har to chiper – disse har i tillegg også strekkoder. Dette er tilstrekkelig til å sikre at lastbæreren alltid kan identifiseres på vei inn og ut av et lager, dersom det er satt opp leseutstyr til denne oppgaven.

Effektivt og bærekraftig
Det blir stadig viktigere å kunne spore varer og leveranser i dagligvarehandelen. Dette handler både om effektivisering og bærekraft. Jo raskere vi og kundene våre kan oppdage feil, jo mindre svinn og tapte varer har vi. Dette er både billigere og mer hensiktsmessig med tanke på miljøet. Ingen tjener på at produkter går tapt og ikke kan spises. Svinn går ut over miljøet og kundens fortjeneste.

Relaterte innlegg